Climatic Water Balance (CWB)

Year: 2017; period: 14 (1.VIII - 30.IX)

CWB (mm)

-69 - -60
-59 - -50
> -50

Comment from Agrometeorologist

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego. .....

read more