Communication report regarding the incidences of drought conditions in Poland

Year: 2019; period: 11 (1.VII - 31.VIII)

Raport z okresu 11 nie został jeszcze opublikowany