Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.

Suszę rolnicza notowana jest na terenie wszystkich województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubelskiego,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko – mazurskiego,
 • Małopolskiego.

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw jako liczbę i udział gmin z suszą.

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 1 czerwiec – 31 lipiec, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonychsusząUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1.Kukurydza na ziarno223190,07
2.Kukurydza na kiszonkę223190,07
3.Krzewy owocowe214986,76
4.Rośliny strączkowe210484,94
5.Warzywa gruntowe186675,33
6Tytoń183474,04
7.Zboża jare183374,00
8.Truskawki162365,52
9.Chmiel160264,68
10.Zboża ozime160164,63
11.Ziemniak158063,79
12.Drzewa owocowe146659,18
13.Burak cukrowy106743,08

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą (w %)w Polsce
1.Krzewy owocowe61,36
2.Kukurydza na ziarno57,23
3.Kukurydza na kiszonkę57,23
4.Rośliny strączkowe56,16
5.Tytoń48,70
6.Warzywa gruntowe43,55
7.Zboża jare42,88
8.Truskawki35,32
9.Chmiel33,94
10.Ziemniak33,47
11.Zboża ozime32,63
12.Drzewa owocowe28,00
13.Burak cukrowy15,82

W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0095,19
2.łódzkie177177100,0095,31
3.mazowieckie314314100,0074,46
4.opolskie7171100,0053,44
5.podlaskie118118100,0045,38
6.świętokrzyskie102102100,0049,17
7.wielkopolskie226226100,0098,62
8.zachodniopomorskie113113100,0073,48
9.lubelskie21321299,5355,94
10.kujawsko-pomorskie14413795,1461,81
11.dolnośląskie16915390,5340,18
12.śląskie16714788,0256,48
13.małopolskie18215484,6211,86
14.podkarpackie16013282,5023,88
15.pomorskie1235746,3422,74
16.warmińsko-mazurskie1163631,035,31

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0095,19
2.łódzkie177177100,0095,31
3.mazowieckie314314100,0074,46
4.opolskie7171100,0053,44
5.podlaskie118118100,0045,38
6.świętokrzyskie102102100,0049,17
7.wielkopolskie226226100,0098,62
8.zachodniopomorskie113113100,0073,48
9.lubelskie21321299,5355,94
10.kujawsko-pomorskie14413795,1461,81
11.dolnośląskie16915390,5340,18
12.śląskie16714788,0256,48
13.małopolskie18215484,6211,86
14.podkarpackie16013282,5023,88
15.pomorskie1235746,3422,74
16.warmińsko-mazurskie1163631,035,31

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 2149 gminach Polski (86,76% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 522 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano jąwe wszystkich województwach na powierzchni 61,36% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0099,25
2.łódzkie177177100,0097,39
3.mazowieckie314314100,0080,21
4.opolskie7171100,0068,53
5.wielkopolskie226226100,0099,82
6.zachodniopomorskie113113100,0081,69
7.świętokrzyskie10210199,0258,10
8.lubelskie21321098,5964,22
9.podlaskie11811294,9242,84
10.kujawsko-pomorskie14412888,8965,26
11.dolnośląskie16914786,9851,35
12.śląskie16713882,6362,62
13.podkarpackie16012779,3824,98
14.małopolskie18214479,1215,20
15.pomorskie1234637,4021,95
16.warmińsko-mazurskie1161311,210,54

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 2104 gminach Polski (84,94% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 554 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 56,166% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0098,61
2.łódzkie177177100,0096,31
3.opolskie7171100,0058,83
4.wielkopolskie226226100,0099,60
5.zachodniopomorskie113113100,0068,78
6.mazowieckie31431399,6873,49
7.lubelskie21320998,1256,83
8.świętokrzyskie10210098,0449,63
9.podlaskie11810488,1432,20
10.kujawsko-pomorskie14412586,8159,73
11.dolnośląskie16914284,0244,01
12.śląskie16713681,4457,16
13.podkarpackie16012376,8823,40
14.małopolskie18213875,8211,79
15.pomorskie1234133,3318,59
16.warmińsko-mazurskie11643,450,05

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1866 gminach Polski (75,33 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 613. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 43,55% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0093,53
2.łódzkie177177100,0083,34
3.wielkopolskie226226100,0096,86
4.opolskie717098,5941,65
5.zachodniopomorskie11310996,4642,50
6.lubelskie21320294,8441,14
7.świętokrzyskie1029088,2434,35
8.mazowieckie31427186,3152,20
9.śląskie16713178,4445,35
10.dolnośląskie16913076,9232,32
11.kujawsko-pomorskie14410975,6942,65
12.małopolskie18210959,897,74
13.podkarpackie1608855,0018,36
14.podlaskie1184941,5313,04
15.pomorskie1232318,708,74

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1834 gminach Polski (74,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 598. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 48,70% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0098,65
2.łódzkie177177100,0094,08
3.wielkopolskie226226100,0099,26
4.opolskie716997,1858,99
5.lubelskie21320194,3752,07
6.zachodniopomorskie11310592,9247,67
7.świętokrzyskie1028886,2738,23
8.mazowieckie31426985,6755,88
9.śląskie16713178,4453,29
10.dolnośląskie16913076,9243,07
11.kujawsko-pomorskie14410774,3148,49
12.małopolskie18210256,048,88
13.podkarpackie1608351,8819,78
14.podlaskie1184336,4412,47
15.pomorskie1232117,078,95

W tym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1833 gminach Polski (74,00% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 336 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 42,88% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0094,15
2.łódzkie177177100,0084,55
3.wielkopolskie226226100,0097,45
4.opolskie716997,1844,98
5.lubelskie21320194,3739,54
6.zachodniopomorskie11310592,9237,63
7.świętokrzyskie1028886,2733,12
8.mazowieckie31426985,6750,52
9.śląskie16713178,4445,32
10.dolnośląskie16913076,9233,20
11.kujawsko-pomorskie14410774,3141,34
12.małopolskie18210155,497,08
13.podkarpackie1608351,8817,35
14.podlaskie1184336,4411,35
15.pomorskie1232117,077,93

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 1623 gminach Polski (65,52% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 490. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,32% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0087,58
2.łódzkie177177100,0078,70
3.wielkopolskie226226100,0092,55
4.opolskie716794,3732,26
5.lubelskie21319390,6132,02
6.mazowieckie31424277,0737,61
7.śląskie16712071,8641,74
8.świętokrzyskie1027371,5724,06
9.dolnośląskie16911869,8227,69
10.zachodniopomorskie1137667,2620,67
11.kujawsko-pomorskie1448559,0328,79
12.małopolskie1827038,464,80
13.podkarpackie1606138,1212,46
14.podlaskie1182218,644,27
15.pomorskie123118,943,18

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 1602 gminach Polski (64,68 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 830 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,94% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0084,06
2.łódzkie177177100,0077,43
3.wielkopolskie226226100,0090,35
4.opolskie716794,3731,99
5.lubelskie21319189,6730,96
6.mazowieckie31423976,1134,92
7.śląskie16712071,8640,97
8.świętokrzyskie1027169,6122,59
9.dolnośląskie16911769,2326,61
10.zachodniopomorskie1137364,6018,82
11.kujawsko-pomorskie1448256,9426,87
12.małopolskie1826837,364,42
13.podkarpackie1605836,2511,47
14.podlaskie1182117,803,95
15.pomorskie123108,132,57

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 1601 gminach Polski (64,63% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 287 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 32,63% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 12.

Tab. 12. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0081,79
2.łódzkie177177100,0076,43
3.wielkopolskie226226100,0089,02
4.opolskie716794,3731,72
5.lubelskie21319189,6729,37
6.mazowieckie31423976,1132,01
7.śląskie16712071,8639,30
8.świętokrzyskie1027169,6120,97
9.dolnośląskie16911769,2325,56
10.zachodniopomorskie1137364,6016,93
11.kujawsko-pomorskie1448256,9424,81
12.małopolskie1826736,814,07
13.podkarpackie1605836,2510,88
14.podlaskie1182117,803,95
15.pomorskie123108,132,09

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 1580 gminach Polski (63,79 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 940 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,47% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 13.

Tab. 13. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0087,04
2.łódzkie177177100,0077,96
3.wielkopolskie226226100,0092,15
4.opolskie716794,3731,81
5.lubelskie21319089,2029,85
6.mazowieckie31423775,4832,74
7.śląskie16711870,6639,86
8.dolnośląskie16911668,6426,96
9.świętokrzyskie1027068,6320,96
10.zachodniopomorskie1137162,8317,00
11.kujawsko-pomorskie1447954,8625,21
12.podkarpackie1605635,0010,64
13.małopolskie1826032,973,98
14.podlaskie1182117,803,68
15.pomorskie123108,132,06

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiław 1466 gminach Polski (59,18% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 560. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 28,00% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 14.

Tab. 14. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0077,78
2.łódzkie177177100,0067,22
3.wielkopolskie226226100,0084,41
4.opolskie716692,9630,62
5.lubelskie21317481,6921,56
6.mazowieckie31422371,0224,44
7.śląskie16711267,0731,70
8.dolnośląskie16911165,6822,65
9.świętokrzyskie1025957,8415,95
10.zachodniopomorskie1135346,9011,03
11.kujawsko-pomorskie1446545,1420,85
12.podkarpackie1604427,507,01
13.małopolskie1825027,472,21
14.podlaskie1181714,412,52
15.pomorskie12375,691,37

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 1067 gminach Polski (43,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 843 gminy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 15,82% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie226226100,0056,29
2.lubuskie828198,7844,47
3.łódzkie17717397,7434,73
4.opolskie716287,3221,14
5.dolnośląskie1698852,0715,58
6.śląskie1678651,5017,69
7.lubelskie21310750,2311,45
8.mazowieckie31412640,139,43
9.świętokrzyskie1023332,352,57
10.kujawsko-pomorskie1444027,7815,10
11.zachodniopomorskie1132118,585,54
12.małopolskie182147,690,84
13.podkarpackie16085,001,01
14.pomorskie12321,630,13

W czerwcu było bardzo ciepło. Najcieplej było w południowo-zachodniej części kraju z temperaturą powietrza od 22 do ponad 23°C (cieplej o ponad 6°C w stosunku do normy wieloletniej). Najchłodniej było w północnej i południowej części Polski od 19 do 22°C ale i na tych terenach było cieplej od normy od 3 do 6°C.

Pierwsza i druga dekada lipca były chłodne, natomiast trzecia była już cieplejsza. W pierwszej dekadzie najzimniej było w północnej części Polski z temperaturą od poniżej 14,5 do 16°C. W części południowej było nieco cieplej od 16 do 19°C. Najcieplej było na Pogórzu Karpackim z temperatura minimalnie przekraczającą 19°C. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca najzimniej było we wschodnich terenach kraju od 16 do 17°C a najcieplej w zachodnich obszarach Polski od 17 do 18°C. Trzecia dekada tego miesiąca najcieplejsza była w zachodniej części kraju od 22 do ponad 23°C, a najzimniej, ale również ciepło, było w północno-wschodniej Polsce od 19 do 20°C.

W czerwcu na przeważającym obszarze kraju notowano niskie opady atmosferyczne. Szczególnie małe od poniżej 10 do 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wielkopolskim, Nizinie Wielkopolskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na tych terenach stanowiły od 20 do 30% normy wieloletniej. Stosunkowo wysokie opady notowano w północno-wschodniej części Polski od 60 do ponad 110 mm, stanowiące od 100 do ponad 130% normy. Na przeważającym obszarze kraju notowano opady od 20 do 60 mm wynoszące od 30 do 100% normy.

W pierwszej i trzeciej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części kraju w pierwszej dekadzie oraz w południowo-wschodnich terenach Polski w trzeciej dekadzie notowano opady od 15 do nawet ponad 50 mm. Natomiast w części środkowej opady wynosiły od 5 do 15 mm. W południowych obszarach kraju w pierwszej dekadzie oraz w północno-zachodnich obszarach Polski w trzeciej dekadzie tego miesiąca notowano opady wynoszące nawet poniżej 5 mm. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca opady w całej Polsce były bardzo małe od poniżej 5 do 10 mm. Jedynie w południo-zachodnich rejonach kraju oraz na terenie gór notowano nieco większe opady od 10 do 30 mm.

W ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano bardzo duży deficyt wody. Jest to kolejny już okres z niedoborem wody dla roślin uprawnych. Deficyt wody na wielu obszarach kraju powiększył się od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach nawet o ponad 40 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka. Suszą objęte są wszystkie województwa kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw.

Dyrektor

Prof. dr. hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Dr Jan Jadczyszyn

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska

Mgr Agata Nowak