Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 04 (21.IV - 20.VI) - Rośliny strączkowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16910.590.06
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21300.000.00
lubuskie825060.9837.07
łódzkie17795.080.77
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31441.270.04
opolskie7100.000.00
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12321.630.11
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie2263113.724.91
zachodniopomorskie11365.311.05
Polska24771034.161.76

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość