Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 05 (1.V - 30.VI) - Rzepak i rzepik


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698550.3023.00
kujawsko-pomorskie1444934.034.80
lubelskie21312357.7516.80
lubuskie8282100.0089.21
łódzkie17717598.8770.30
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31418358.2820.29
opolskie716185.9216.82
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1188572.0323.28
pomorskie1232318.708.14
śląskie1672917.377.25
świętokrzyskie10276.861.09
warmińsko-mazurskie11610.860.06
wielkopolskie22622599.5675.22
zachodniopomorskie1139079.6525.13
Polska2477121849.1725.67

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość