Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Drzewa owocowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1694828.406.22
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21300.000.00
lubuskie828097.5667.19
łódzkie1774123.165.03
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie7134.230.22
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22612053.1018.83
zachodniopomorskie113119.731.88
Polska247730312.234.90

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość