Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Krzewy owocowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698650.8925.89
kujawsko-pomorskie1441510.421.48
lubelskie21310649.779.32
lubuskie8282100.0095.18
łódzkie17716794.3563.83
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3147523.896.24
opolskie716185.9227.21
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11865.081.39
pomorskie12300.000.00
śląskie1673722.169.15
świętokrzyskie10243.920.14
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22622499.1276.81
zachodniopomorskie1136153.9824.03
Polska247792437.3021.65

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość