Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Kukurydza na kiszonkę


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698248.5221.15
kujawsko-pomorskie144139.030.84
lubelskie2139243.198.32
lubuskie8282100.0086.42
łódzkie17716492.6646.31
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3146219.753.71
opolskie716084.5112.90
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11854.241.13
pomorskie12300.000.00
śląskie1673319.766.88
świętokrzyskie10221.960.06
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22622499.1262.60
zachodniopomorskie1135851.3311.80
Polska247787735.4116.60

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość