Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Rośliny strączkowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1697745.5622.94
kujawsko-pomorskie14410.690.00
lubelskie2134621.602.14
lubuskie8282100.0091.37
łódzkie17715285.8849.47
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3143410.832.59
opolskie715881.6914.03
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11810.850.01
pomorskie12300.000.00
śląskie1672213.174.77
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22621695.5865.51
zachodniopomorskie1134842.4811.63
Polska247773729.7516.51

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość