Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2017; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Rzepak i rzepik


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1694828.402.96
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21318787.7917.56
lubuskie8200.000.00
łódzkie177147.911.82
małopolskie18221.100.16
mazowieckie3148928.348.30
opolskie712738.034.46
podkarpackie1604125.624.23
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1674627.544.38
świętokrzyskie1029492.1615.96
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22600.000.00
zachodniopomorskie11400.000.00
Polska247854822.114.10

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. .....

czytaj całość