Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Rzepak i rzepik


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16910763.3128.43
kujawsko-pomorskie1446142.369.07
lubelskie21316577.4626.47
lubuskie8282100.0097.13
łódzkie177177100.0073.79
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31419562.1021.49
opolskie716895.7732.58
podkarpackie16074.380.48
podlaskie1184033.9010.56
pomorskie12364.880.59
śląskie1677746.1122.25
świętokrzyskie1023130.394.55
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0089.17
zachodniopomorskie1139180.5338.19
Polska2477133353.8230.13

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość