Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Truskawki


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1696538.4616.55
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21300.000.00
lubuskie828198.7883.40
łódzkie17712671.1927.83
małopolskie18200.000.00
mazowieckie314134.140.49
opolskie712535.212.95
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16710.600.02
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22618380.9746.55
zachodniopomorskie1132925.665.38
Polska247752321.1110.96

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość