Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Zboża jare


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698852.0726.51
kujawsko-pomorskie1441711.811.78
lubelskie21311252.589.96
lubuskie8282100.0095.31
łódzkie17716894.9263.68
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3148226.116.35
opolskie716185.9226.21
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11875.931.53
pomorskie12300.000.00
śląskie1673822.759.13
świętokrzyskie10243.920.18
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0076.65
zachodniopomorskie1136254.8723.90
Polska247794738.2321.73

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość