Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Zboża ozime


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1697644.9721.87
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie2132310.800.79
lubuskie8282100.0086.21
łódzkie17715285.8846.14
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3143310.512.31
opolskie715678.8713.11
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1671810.784.26
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22621293.8163.02
zachodniopomorskie1134842.4810.17
Polska247770028.2615.50

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość