Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Chmiel


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1694526.636.64
kujawsko-pomorskie1441812.501.74
lubelskie2137233.804.77
lubuskie827895.1262.81
łódzkie17714682.4939.67
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31411837.588.50
opolskie715374.657.18
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22622398.6764.29
zachodniopomorskie1131916.812.08
Polska247777231.1713.91

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość