Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Drzewa owocowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1695331.368.52
kujawsko-pomorskie1443423.614.59
lubelskie2139946.488.88
lubuskie827996.3465.12
łódzkie17715788.7047.63
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31416351.9113.71
opolskie715678.879.86
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11810.850.00
pomorskie12300.000.00
śląskie167127.190.96
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22622499.1268.16
zachodniopomorskie1132824.783.68
Polska247790636.5816.52

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość