Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Krzewy owocowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16910159.7627.35
kujawsko-pomorskie14411479.1748.04
lubelskie21318988.7343.86
lubuskie8282100.0096.26
łódzkie177177100.0090.22
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31430697.4567.35
opolskie717098.5938.17
podkarpackie16053.120.35
podlaskie1188874.5834.03
pomorskie1231814.634.57
śląskie1679959.2831.58
świętokrzyskie1023938.2410.34
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0098.26
zachodniopomorskie113113100.0050.36
Polska2477162765.6845.18

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość