Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Rośliny strączkowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1699355.0325.22
kujawsko-pomorskie14410774.3139.20
lubelskie21318285.4538.85
lubuskie8282100.0091.73
łódzkie177177100.0084.16
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31429794.5960.53
opolskie717098.5932.63
podkarpackie16031.880.14
podlaskie1187765.2526.13
pomorskie1231411.382.12
śląskie1678852.6923.88
świętokrzyskie1022524.516.67
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0096.14
zachodniopomorskie11310996.4641.73
Polska2477155062.5840.66

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość