Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Tytoń


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1697443.7921.19
kujawsko-pomorskie1446545.1425.39
lubelskie21315472.3029.27
lubuskie8282100.0089.81
łódzkie17717498.3175.08
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31425380.5739.26
opolskie716490.1431.26
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1184134.759.81
pomorskie12310.810.02
śląskie1674023.959.68
świętokrzyskie10254.900.34
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0092.33
zachodniopomorskie1135649.5616.36
Polska2477123549.8631.46

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość