Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Warzywa gruntowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1697343.2019.52
kujawsko-pomorskie1446746.5318.84
lubelskie21315673.2424.83
lubuskie8282100.0083.08
łódzkie17717598.8770.49
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31425581.2134.76
opolskie716692.9628.55
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1184437.2910.50
pomorskie12310.810.05
śląskie1674023.957.92
świętokrzyskie10276.860.45
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0087.76
zachodniopomorskie1136153.9813.45
Polska2477125350.5928.67

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość