Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Zboża jare


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698952.6624.70
kujawsko-pomorskie14410371.5337.06
lubelskie21317582.1637.01
lubuskie8282100.0091.31
łódzkie177177100.0082.88
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31429192.6857.58
opolskie716895.7732.45
podkarpackie16031.880.06
podlaskie1186958.4721.51
pomorskie123108.131.44
śląskie1677645.5121.85
świętokrzyskie1022019.615.29
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0095.67
zachodniopomorskie11310895.5838.38
Polska2477149760.4439.15

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość