Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII) - Ziemniak


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1693520.713.85
kujawsko-pomorskie14496.251.00
lubelskie2134923.002.81
lubuskie827591.4658.50
łódzkie17712470.0626.51
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3148928.345.19
opolskie713346.484.06
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22621695.5849.44
zachodniopomorskie113108.851.33
Polska247764025.8410.30

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość