Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII) - Chmiel


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16911769.2326.61
kujawsko-pomorskie1448256.9426.87
lubelskie21319189.6730.96
lubuskie8282100.0084.06
łódzkie177177100.0077.43
małopolskie1826837.364.42
mazowieckie31423976.1134.92
opolskie716794.3731.99
podkarpackie1605836.2511.47
podlaskie1182117.803.95
pomorskie123108.132.57
śląskie16712071.8640.97
świętokrzyskie1027169.6122.59
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0090.35
zachodniopomorskie1137364.6018.82
Polska2477160264.6833.94

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość