Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII) - Truskawki


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16911869.8227.69
kujawsko-pomorskie1448559.0328.79
lubelskie21319390.6132.02
lubuskie8282100.0087.58
łódzkie177177100.0078.70
małopolskie1827038.464.80
mazowieckie31424277.0737.61
opolskie716794.3732.26
podkarpackie1606138.1212.46
podlaskie1182218.644.27
pomorskie123118.943.18
śląskie16712071.8641.74
świętokrzyskie1027371.5724.06
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0092.55
zachodniopomorskie1137667.2620.67
Polska2477162365.5235.32

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość