Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII) - Tytoń


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16913076.9243.07
kujawsko-pomorskie14410774.3148.49
lubelskie21320194.3752.07
lubuskie8282100.0098.65
łódzkie177177100.0094.08
małopolskie18210256.048.88
mazowieckie31426985.6755.88
opolskie716997.1858.99
podkarpackie1608351.8819.78
podlaskie1184336.4412.47
pomorskie1232117.078.95
śląskie16713178.4453.29
świętokrzyskie1028886.2738.23
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0099.26
zachodniopomorskie11310592.9247.67
Polska2477183474.0448.70

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość