Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII) - Warzywa gruntowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16913076.9232.32
kujawsko-pomorskie14410975.6942.65
lubelskie21320294.8441.14
lubuskie8282100.0093.53
łódzkie177177100.0083.34
małopolskie18210959.897.74
mazowieckie31427186.3152.20
opolskie717098.5941.65
podkarpackie1608855.0018.36
podlaskie1184941.5313.04
pomorskie1232318.708.74
śląskie16713178.4445.35
świętokrzyskie1029088.2434.35
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0096.86
zachodniopomorskie11310996.4642.50
Polska2477186675.3343.55

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość