Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Burak cukrowy


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1694426.047.73
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21300.000.00
lubuskie8282100.0039.84
łódzkie177147.910.51
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie711014.082.07
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22613861.0626.98
zachodniopomorskie11397.961.12
Polska247729711.994.74

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość