Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Chmiel


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1698852.0718.27
kujawsko-pomorskie144128.331.73
lubelskie2137032.867.90
lubuskie8282100.0080.24
łódzkie17713777.4029.02
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3149128.986.14
opolskie715476.0611.79
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1672414.372.91
świętokrzyskie10243.920.34
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22619284.9655.54
zachodniopomorskie1133127.434.40
Polska247778531.6913.95

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość