Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Kukurydza na kiszonkę


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16913076.9228.80
kujawsko-pomorskie14410170.1423.74
lubelskie21320897.6534.95
lubuskie8282100.0091.54
łódzkie177177100.0075.60
małopolskie1825228.572.64
mazowieckie31425079.6240.27
opolskie717098.5932.22
podkarpackie1606339.3811.20
podlaskie1184235.599.44
pomorskie123108.131.54
śląskie16713279.0436.25
świętokrzyskie1028078.4322.68
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0085.47
zachodniopomorskie1138877.8834.57
Polska2477171169.0835.48

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość