Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Kukurydza na ziarno


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16913076.9228.63
kujawsko-pomorskie14410069.4423.05
lubelskie21320596.2434.00
lubuskie8282100.0091.34
łódzkie177177100.0075.16
małopolskie1825027.472.52
mazowieckie31424979.3039.43
opolskie717098.5932.08
podkarpackie1606339.3810.91
podlaskie1183731.369.12
pomorskie123108.131.34
śląskie16713279.0434.27
świętokrzyskie1028078.4322.11
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0084.51
zachodniopomorskie1138776.9933.48
Polska2477169868.5534.88

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość