Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Tytoń


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1699958.5826.46
kujawsko-pomorskie1442315.974.61
lubelskie21310247.8918.15
lubuskie8282100.0092.86
łódzkie17716693.7949.14
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31415950.6415.68
opolskie715983.1026.13
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1675935.337.18
świętokrzyskie10298.822.22
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22620791.5972.25
zachodniopomorskie1134640.7110.50
Polska2477101140.8221.47

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość