Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Warzywa gruntowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16910260.3623.94
kujawsko-pomorskie1443020.833.82
lubelskie21311453.5216.72
lubuskie8282100.0084.32
łódzkie17717196.6147.27
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31417355.1015.84
opolskie715983.1023.89
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11843.390.05
pomorskie12300.000.00
śląskie1679154.4910.53
świętokrzyskie1021312.753.39
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22621695.5871.14
zachodniopomorskie1135145.1310.02
Polska2477110644.6520.69

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość