Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Zboża jare


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1696337.288.24
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie213104.690.42
lubuskie8282100.0068.90
łódzkie1773922.034.58
małopolskie18200.000.00
mazowieckie314154.780.14
opolskie712940.853.34
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22616271.6825.32
zachodniopomorskie1131412.391.61
Polska247741416.715.89

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość