Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Ziemniak


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1699656.8020.28
kujawsko-pomorskie1442114.582.69
lubelskie2139343.6610.25
lubuskie8282100.0084.61
łódzkie17716090.4037.54
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31414546.189.44
opolskie715881.6918.27
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1674426.355.81
świętokrzyskie10287.841.61
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22620289.3863.18
zachodniopomorskie1134136.286.52
Polska247795038.3516.81

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość