Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 10 (21.VI - 20.VIII) - Kukurydza na kiszonkę


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1697343.209.38
kujawsko-pomorskie1449968.7511.95
lubelskie2132310.801.41
lubuskie8282100.0079.84
łódzkie17716593.2236.45
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3148828.034.36
opolskie714259.156.35
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12397.321.71
śląskie16752.990.63
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie226226100.0048.01
zachodniopomorskie1139382.3022.30
Polska247790536.5413.70

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość