Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2018; okres: 11 (1.VII - 31.VIII) - Rośliny strączkowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16915189.3529.30
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie21300.000.00
lubuskie8282100.0077.29
łódzkie1772212.434.23
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie716591.5519.16
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie1672011.980.81
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22617677.8846.49
zachodniopomorskie1147162.2824.59
Polska247858723.6911.43

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....

czytaj całość