Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2018; okres: 12 (11.VII - 10.IX) - Ziemniak


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16915692.3131.83
kujawsko-pomorskie14421.390.02
lubelskie21300.000.00
lubuskie8282100.0090.25
łódzkie1772212.434.80
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie714664.7911.45
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11800.000.00
pomorskie12300.000.00
śląskie16710.600.01
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11600.000.00
wielkopolskie22618380.9755.03
zachodniopomorskie1147464.9131.18
Polska247856622.8413.03

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych oraz krzewów i drzew owocowych. .....

czytaj całość