Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 13 (21.VII - 20.IX) - Rzepak i rzepik


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie169137.690.89
kujawsko-pomorskie14400.000.00
lubelskie2132210.331.40
lubuskie8282100.0057.91
łódzkie17700.000.00
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31410.320.00
opolskie7100.000.00
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11843.390.46
pomorskie12300.000.00
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie11632.590.58
wielkopolskie226187.961.98
zachodniopomorskie11397.962.28
Polska24771526.142.34

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość