Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ustka; TERYT: 2212011

Województwo: pomorskie; Powiat: słupski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna46.2957.15
Kategoria II - podatna5.646.96
Kategoria III - średnio podatna4.315.32
Kategoria IV - mało podatna24.7530.56
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-121.3-129.1-147.7-155.2-184.4-148.4-178.7-207.2-159.2-142.3-128.8-96.6-56.114.9
KBW [mm] - średnia ważona-120.5-128.1-146-153.3-182.7-144.5-177.3-205.2-157.6-141.1-126.9-94-53.417.1
KBW [mm] - maksymalna-120-127.4-145.1-152.4-181.9-140.8-175.1-202.9-155.9-139.9-124.6-92.6-51.719.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+++--+-xxxxx
Zboża jare-++++-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+-+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+-+++-----
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe--+++-++----xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki--+++--+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+----xxxxx
Zboża jare----+--+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik----+-xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe----+-++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki----+----xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+--+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0057.657.664.80057.6000000
Zboża jare057.657.657.664.8057.659.4000000
Kukurydza na ziarno000057.6057.664.857.600000
Kukurydza na kiszonkę000057.6057.664.857.600000
Rzepak i rzepik0001.864.857.600000000
Ziemniak000000057.6000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel000000057.6000000
Tytoń000000064.8000000
Warzywa gruntowe000000064.8000000
Krzewy owocowe003.557.664.8063.564.8000000
Drzewa owocowe000000036.2000000
Truskawki0057.657.664.80057.6000000
Rośliny strączkowe000064.8057.664.8000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana