Klimatyczny Bilans Wodny (KBW)

Rok: 2017; okres: 03 (11.IV - 10.VI)