Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Leśnica; TERYT: 1611043

Województwo: opolskie; Powiat: strzelecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna510.157.36
Kategoria II - podatna1508.7921.78
Kategoria III - średnio podatna1006.9014.53
Kategoria IV - mało podatna3902.3956.33
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-64.8-51.6-75.6-94.8-155.9-172.1-209-241.4-200.8-149.3-124.7-65.9
KBW [mm] - średnia ważona-53-41.6-66-83.7-146.9-165-199.9-232.9-192.3-140.3-114.3-53.7
KBW [mm] - maksymalna-39.4-26.4-51-68.2-132.9-149.4-186.3-218.1-177.8-126.9-100.7-39.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare----++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx--++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare-----+++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe-----++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00001.14.920.428.40000
Zboża jare00007.27.428.438.20000
Kukurydza na ziarno000007.32942.926.1000
Kukurydza na kiszonkę000007.32942.926.3000
Rzepak i rzepik00007.226.9000000
Ziemniak000000028.86.3000
Burak cukrowy0000000210000
Chmiel0000001.9293.9000
Tytoń00000024.1488.7000
Warzywa gruntowe00000020.233.67.3000
Krzewy owocowe0000410.4298328.2000
Drzewa owocowe0000005.525.70000
Truskawki0000009.2290000
Rośliny strączkowe000005.92943.925.1000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana