Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Leśnica; TERYT: 1611043

Województwo: opolskie; Powiat: strzelecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna510.157.36
Kategoria II - podatna1508.7921.78
Kategoria III - średnio podatna1006.9014.53
Kategoria IV - mało podatna3902.3956.33
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-64.8-51.6-75.6-94.8-155.9-172.1-209-241.4-200.8-149.3-124.7-65.9-60.6-42.1
KBW [mm] - średnia ważona-53-41.6-66-83.7-146.9-165-199.9-232.9-192.3-140.3-114.3-53.7-48.2-31.8
KBW [mm] - maksymalna-39.4-26.4-51-68.2-132.9-149.4-186.3-218.1-177.8-126.9-100.7-39.3-31.9-19

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare-----+++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00001.14.920.428.4000000
Zboża jare00007.27.428.438.2000000
Kukurydza na ziarno000007.32942.926.100000
Kukurydza na kiszonkę000007.32942.926.300000
Rzepak i rzepik00007.226.900000000
Ziemniak000000028.86.300000
Burak cukrowy000000021000000
Chmiel0000001.9293.900000
Tytoń00000024.1488.700000
Warzywa gruntowe00000020.233.67.300000
Krzewy owocowe0000410.4298328.200000
Drzewa owocowe0000005.525.7000000
Truskawki0000009.229000000
Rośliny strączkowe000005.92943.925.100000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana