SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej

Aktualne zagrożenie suszą rolniczą

Okresy raportowania wyników analizy zagrożenia suszą

Okres dwumiesięczny Okres sześciodekadowy Raport na dzień Numer raportu Rośliny uwzględniane w raporcie
kwiecień - maj 21.III - 20.V20.V01 Burak cukrowy, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Rzepak i rzepik, Truskawki, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak*
1.IV - 31.V31.V02
11.IV - 10.VI10.VI03
maj - czerwiec 21.IV - 20.VI20.VI04 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza na kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rzepak i rzepik, Rośliny strączkowe, Truskawki, Tytoń, Warzywa gruntowe, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak
1.V - 30.VI30.VI05
11.V - 10.VII10.VII06
czerwiec - lipiec 21.V - 20.VII20.VII07 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza na kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rośliny strączkowe, Truskawki, Tytoń, Warzywa gruntowe, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak
1.VI - 31.VII31.VII08
11.VI - 10.VIII10.VIII09
lipiec - sierpień 21.VI - 20.VIII20.VIII10 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza na kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rośliny strączkowe**, Tytoń, Warzywa gruntowe, Ziemniak
1.VII - 31.VIII31.VIII11
11.VII - 10.IX10.IX12
sierpień - wrzesień 21.VII - 20.IX20.IX13 Burak cukrowy, Rzepak i rzepik, Ziemniak***
1.VIII - 30.IX30.IX14
* - Nie dotyczy okresu 01 i 02) 21.III - 21.V, 1.IV - 31.V
** - Nie dotyczy okresu 11) 11.VII - 10.IX
*** - Nie dotyczy okresu 14) 1.VIII - 30.IX