SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej

Aktualne zagrożenie suszą rolniczą
Aktualności
Ocena właściwości fizykochemicznych gleby i warunków rozwoju upraw na polach testowych w kontekście suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim

Polową ocenę upraw dla potrzeb określenia strat wywołanych suszą rolniczą w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono w dniach 28-29 lipca 2021 r. Ocenę wykonano w 7 gospodarstwach, położonych na terenie powiatów: nakielskiego i żnińskiego (rys. 1). Oceną objęto 20 pól testowych z różnymi uprawami. Wybór gospodarstw i działek rolnych dokonany został przez przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz rolników.

Zobacz więcej

Obserwacje satelitarne upraw - wpływ nawożenia i zmianowania
Poniższy przykład pochodzi z prac prowadzonych na terenie woj. zachodnio-pomorskiego (patrz komunikat 1 ). Obrazuje on wpływ mozaiki glebowej występującej w obrębie pola, która powoduje chaotyczne zróżnicowanie stref plonowania. Zjawisko to obserwowane jest głównie na polach o dużym przestrzennym zróżnicowaniu warunków glebowych oraz słabszej agrotechnice. W przypadku wystąpienia suszy skutkuje to zwykle większymi stratami plonu niż straty obserwowane na polach, które stosują agrotechnikę lepiej dostosowaną do tego zagrożenia.

Zobacz więcej

Prace terenowe w woj. kujawsko-pomorskim

W dniach 28-29 lipca, na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, zespół IUNG przeprowadził wizytację terenową, której celem było zweryfikowanie oceny suszy rolniczej monitorowanej w tym województwie.

Ocenę wykonano w 7 gospodarstwach położonych na terenie trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Oceną objęto 19 pól testowych w granicach 21 działek rolnych z różnymi uprawami. Wybór gospodarstw i działek rolnych dokonany został przez przedstawicieli Izby oraz rolników.

Zobacz więcej

Prace terenowe w woj. zachodniopomorskim

W dniach 7-9 lipca, na zaproszenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, zespół IUNG przeprowadził wizytację terenową, której celem było zweryfikowanie oceny suszy rolniczej monitorowanej w tym województwie.

Ocenę wykonano w 20 gospodarstwach położonych na terenie siedmiu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Oceną objęto 38 pól testowych w granicach 36 działek rolnych z różnymi uprawami. Wybór gospodarstw i działek rolnych dokonany został przez przedstawicieli Izby oraz rolników.

Zobacz więcej