Ankieta

Identyfikator musi się składać z 9 cyfr
Dane dotyczące jednej działki rolnej

Pole musi być wypełnione
Uprawa musi być wybrana
ze względu na największą reprezentatywność obecnie prowadzone są badania tylko głównych upraw
Wybierz opcję
dostępne tylko dla niektórych upraw
Wybierz opcję
Wartość liczbowa w zakresie 0 - 300
Wybierz opcję
Wybierz opcję
Wybierz opcję
najpierw wybierz uprawę
Wybierz opcję
Strata spowodowana przez przymrozki, wymoki, grad, straty łowiecki, itp.
Wybierz opcję

Przejdź do wysyłki formularza lub dodaj następną działkę   


Dane kontaktowe i zgody

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Id producenta rolnego, adresu e-mail, nr telefonu, danych lokalizacyjnych upraw, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w celach określonych w załączonej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych ankietowanych rolników.

Ponadto:

* - badania polowe będą prowadzone w sposób jak najmniej destrukcyjny dla uprawy, przewiduje się możliwość poboru 2-3 prób glebowych (wiertłem ręcznym) oraz poboru prób (do 2 kg) lub wykonania oznaczeń na roślinach (aparaturą niedestrukcyjną dla rośliny). Przewiduje się również możliwość fotografii niskopułapowej pola (dron. Na pole nie będą wjeżdżały pojazdy kołowe, nie będzie też stosowana ciężka aparatura, która może pozostawić ślady przenoszenia lub użycia w uprawie.

** - w przypadku wyboru pola do przeprowadzenia analiz – każdorazowo termin prac będzie uzgadniany z Rolnikiem (mailowo lub telefonicznie).