Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -70 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 41 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Największe niedobory wody notowano na terenach: Pobrzeża Południowobałtyckiego, Żuław, na północy Pojezierza Mazurskiego, zachodniej części Kujaw od -150 do -169 mm. Duży deficyt wody notowano również na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Wielkopolskiego (część wschodnia), również na pozostałym obszarze Mazurskiego, Niziny Południowowielkopolskiej od -120 do -149 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -90 do -119 mm występował na terenie leżącym na południe od w/w obszarów. Natomiast na południu kraju niedobory były mniejsze od 0 do -89 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

 • Pomorskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Mazowieckiego,
 • Podlaskiego,
 • Dolnośląskiego.


Susza występowała w czterech uprawach:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 676 gminach (27,29% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 8,21% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.pomorskie12312097,5633,87
2.zachodniopomorskie11310794,6938,40
3.kujawsko-pomorskie14413493,0621,85
4.warmińsko-mazurskie11610792,2421,95
5.wielkopolskie22612253,987,86
6.łódzkie1772916,384,92
7.mazowieckie3144714,972,02
8.podlaskie11886,780,65
9.dolnośląskie16921,180,05

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 538 gminach (21,72% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 4,40% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.pomorskie12311694,3119,70
2.warmińsko-mazurskie11610388,7913,91
3.zachodniopomorskie11310088,5022,27
4.kujawsko-pomorskie14412385,4211,13
5.wielkopolskie2265624,782,95
6.łódzkie1771810,172,12
7.mazowieckie314196,050,16
8.podlaskie11832,540,44

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach truskawek. Notowano ją w 414 gminach (16,71% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 3,25% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.warmińsko-mazurskie1169682,7611,05
2.zachodniopomorskie1139281,4219,34
3.pomorskie1239980,4914,80
4.kujawsko-pomorskie1449263,897,67
5.wielkopolskie2262511,061,25
6.łódzkie17784,520,46
7.podlaskie11821,690,15

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 196 gminach (7,91% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,83% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.zachodniopomorskie1136153,985,30
2.pomorskie1235645,533,48
3.warmińsko-mazurskie1164841,383,29
4.kujawsko-pomorskie1442718,751,74
5.wielkopolskie22641,770,17

Tegoroczny kwiecień pod względem temperatury powietrza był przeciętny. Najniższą średnią temperaturę na terenie kraju notowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego od 6 do 7°C. Natomiast w południowej części tego Pojezierza oraz na Pojezierzu Mazurskim, na Nizinie Śląskiej, Wielkopolskiej, na Roztoczu, na Pogórzu Karpackimi Przedgórzu Sudeckim, temperatura był wyższa i wynosiła 7-8°C. Na pozostałym obszarze Polski notowano od 8 do 10°C.

Temperatura tegorocznego maja w całym kraju była stosunkowo niska. W pierwszej dekadzie na wschodzie Polski notowano od 8 do 10°C a na zachodzie od 10 do 12°C.W drugiej dekadzie tego miesiąca było już cieplej od 10 do 12°C na południu kraju i od12 do 14°C na pozostałym obszarze Polski. Natomiast najcieplej było w trzeciej dekadzie. Na Kujawach, we wsch. części Pojezierza Wielkopolskiego, w północnej części Mazowsza, na Lubelszczyźnie i w Kotlinie Sandomierskiej notowano od 15 do 17°C.W pozostałej części kraju temperatura wynosiła od 12 do 15°C.

Trzecią dekadę maja charakteryzowało bardzo duże usłonecznienie. W całej Polsce notowano ponad 100 godz. ze Słońcem, przy czym we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego oraz na Polesiu Lubelskim było tych godzin aż 150.

Kwiecień pod względem opadowym na terenie kraju był bardzo zróżnicowany. Na północy Polski notowano opady od poniżej 10 do 20 mm, stanowiące poniżej 70 do 80% normy wieloletniej (1991-2020). Na południu kraju wynosiły od 30 do 50 mm, a przy granicy Polski od 60 do 80 mm, tj. od 100 do 170% normy. Natomiast na pozostałym terytorium kraju notowano opady od 20 do 30 mm (ok. 100% normy).

W pierwszej dekadzie maja opady atmosferyczne na terenie całego kraju były małe. Na północy Polski wynosiły poniżej 5 mm. Natomiast w Małopolsce oraz w północnej części Lubelszczyzny były już większe od 20 do 40 mm. Na pozostałym terytorium kraju notowano opady od 5 do 20 mm. W drugiej dekadzie tego miesiąca opady były już większe, wynosiły od 25 do 85 mm w południowo-wschodniej części terytorium Polski, a na pozostałym obszarze kraju notowano od 10 do 25 mm. Szczególnie niskie opady notowano w trzeciej dekadzie tego miesiąca, na przeważającym obszarze Polski opady nie wystąpiły lub nie przekraczały 5 mm, tylko lokalnie na zachodzie kraju notowano ich wystąpienie od 5 do 10 mm.

W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotranspiracji wynoszące 2,0 mm/dzień natomiast w drugim było już wyższe i wynosiły 2,5 mm/dzień.

Brak opadów, zwłaszcza w trzeciej dekadzie maja spowodował, że deficyt wody jest wyższy niż notowany w pierwszym raporcie. Niedobory wody dla roślin uprawnych zwiększają się. Duży deficyt wody notowane był zwłaszcza w północno-zachodnich obszarach kraju wynoszący od -160 do -169 mm.

Stwierdzamy, że największe niedobory wody w tym okresie sześciodekadowym dla roślin uprawnych w północnej Polsce wynosiły od -120 do -169 mm. Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące ich obniżenie przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach: zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz krzewów owocowych. Natomiast na południu kraju zasoby wodne są duże, na polach uprawnych miejscami występuje nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych.

Panujące warunki pogodowe obecnej wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że straty plonów z powodu deficytu wody wystąpiły w dziewięciu województwach. Nie notowano tych strat w województwach: lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Mgr Beata Murat, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi