Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -178 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 18 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V-10 VII).

Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od -240 do -269 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano równieżna Pojezierzu Pomorskim, Żuławach, w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiegoi w zachodniej i południowej części Niziny Mazowieckiej od -210 do -239 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe i wschód od tego obszaru od -160 do-209 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -160 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w siódmym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Poniżej przedstawiamy występowanie suszy rolniczej na terenie kraju powodującej obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw:

 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Lubuskiego,
 • Łódzkiego,
 • Mazowieckiego,
 • Opolskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Pomorskiego,
 • Podlaskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Lubelskiego,
 • Małopolskiego,
 • Podkarpackiego.

Susza występowała we wszystkich monitorowanych uprawach:

 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Krzewów owocowych,
 • Roślin strączkowych,
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Truskawek,
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Buraka cukrowego.

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 2159 gminach (87,16% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 20,55 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 54,02% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,19 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,28
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,48
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,83
5.mazowieckie314314100,0068,78
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0049,66
8.zachodniopomorskie113113100,0079,17
9.pomorskie12312299,1970,65
10.podlaskie11811698,3147,54
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,47
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,00

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował również wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 2159 gminach (87,16% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 20,55 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 54,02% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,19 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,28
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,48
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,83
5.mazowieckie314314100,0068,78
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0049,66
8.zachodniopomorskie113113100,0079,17
9.pomorskie12312299,1970,65
10.podlaskie11811698,3147,54
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,47
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,00

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 2108 gminach (85,1% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 17,15 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 58,92% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 8,88 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0098,37
2.kujawsko-pomorskie144144100,0096,46
3.lubuskie8282100,0086,52
4.łódzkie177177100,0092,11
5.warmińsko-mazurskie116116100,0058,68
6.zachodniopomorskie113113100,0086,97
7.mazowieckie31431399,6876,12
8.pomorskie12312299,1978,26
9.podlaskie11811597,4651,79
10.opolskie716895,7722,70
11.dolnośląskie16915994,0836,42
12.śląskie16714486,2322,15
13.lubelskie21315472,3028,82
14.świętokrzyskie1026967,6521,76
15.małopolskie1826133,522,12
16.podkarpackie1604528,121,23

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych, notowano ją w 2039 gminach (82,32% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 19,1 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 54,02% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 10,93 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin strączkowych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,28
2.kujawsko-pomorskie144144100,0093,85
3.lubuskie8282100,0081,87
4.łódzkie177177100,0087,98
5.warmińsko-mazurskie116116100,0050,49
6.zachodniopomorskie113113100,0080,60
7.mazowieckie31431299,3668,89
8.pomorskie12312299,1971,89
9.podlaskie11811395,7644,20
10.opolskie716794,3718,00
11.dolnośląskie16914887,5731,70
12.śląskie16712977,2515,16
13.lubelskie21314568,0822,21
14.świętokrzyskie1026361,7617,72
15.małopolskie1825128,021,19
16.podkarpackie1603119,380,59

Suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 1971 gminach (79,57% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 10,82 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 52,86% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 2,21 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 5.

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,07
2.kujawsko-pomorskie144144100,0093,50
3.lubuskie8282100,0081,00
4.łódzkie177177100,0087,16
5.warmińsko-mazurskie116116100,0049,02
6.zachodniopomorskie113113100,0079,44
7.pomorskie12312299,1971,04
8.mazowieckie31431199,0467,18
9.podlaskie11811194,0741,19
10.opolskie716388,7316,25
11.dolnośląskie16914183,4331,11
12.lubelskie21313965,2620,67
13.śląskie16710562,8712,86
14.świętokrzyskie1026058,8215,87
15.małopolskie1823921,430,78
16.podkarpackie1602213,750,32

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 1824 gminach (73,64% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 11,27 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 42,62% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 2,4 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 6.

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0090,65
2.kujawsko-pomorskie144144100,0079,06
3.lubuskie8282100,0070,17
4.warmińsko-mazurskie116116100,0036,86
5.zachodniopomorskie113113100,0063,73
6.pomorskie12312299,1956,90
7.łódzkie17717498,3174,50
8.mazowieckie31430797,7751,93
9.podlaskie1189580,5127,19
10.dolnośląskie16912573,9623,21
11.opolskie715273,248,11
12.lubelskie21312257,2810,95
13.świętokrzyskie1024948,049,88
14.śląskie1677444,316,63
15.małopolskie182189,890,21
16.podkarpackie16053,120,01

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 1762 gminach (71,13% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 19,21 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 41,67% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 12,88 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach warzyw gruntowych w województwach przedstawia tab. 7.

Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0090,71
2.kujawsko-pomorskie144144100,0079,93
3.lubuskie8282100,0068,93
4.warmińsko-mazurskie116116100,0035,78
5.zachodniopomorskie113113100,0062,39
6.pomorskie12312299,1955,70
7.łódzkie17717498,3174,28
8.mazowieckie31430195,8650,01
9.podlaskie1189177,1225,00
10.opolskie715070,427,20
11.dolnośląskie16911769,2323,07
12.świętokrzyskie1024847,068,13
13.lubelskie21310046,958,66
14.śląskie1676237,135,23
15.małopolskie182158,240,17
16.podkarpackie16010,620,00

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach tytoniu, notowano ją w 1739 gminach (70,21% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 18,9 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 46,51% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,74 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach tytoniu w województwach przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,45
2.kujawsko-pomorskie144144100,0091,21
3.lubuskie8282100,0074,27
4.zachodniopomorskie113113100,0071,51
5.pomorskie12312299,1963,59
6.warmińsko-mazurskie11611599,1440,95
7.łódzkie17717498,3182,48
8.mazowieckie31429894,9056,81
9.podlaskie1188975,4227,98
10.dolnośląskie16911668,6428,21
11.opolskie714867,618,69
12.świętokrzyskie1024847,068,99
13.lubelskie2139142,7210,05
14.śląskie1675935,335,56
15.małopolskie182137,140,20
16.podkarpackie16010,620,00

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 1739 gminach (70,21% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 18,9 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 46,51% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,74 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 9.

Tabela 9. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0088,37
2.kujawsko-pomorskie144144100,0076,52
3.lubuskie8282100,0062,87
4.pomorskie12312299,1949,63
5.łódzkie17717498,3171,22
6.zachodniopomorskie11311198,2354,49
7.warmińsko-mazurskie11611195,6930,85
8.mazowieckie31429493,6343,45
9.podlaskie1188269,4918,97
10.dolnośląskie16911065,0921,09
11.opolskie714563,384,74
12.świętokrzyskie1023837,254,95
13.lubelskie2136831,925,17
14.śląskie1674124,552,40
15.małopolskie18294,950,09
16.podkarpackie16010,620,00

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. W tych uprawach notowano ją w 1498 gminach (60,48% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 14,05 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 26,8% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,08 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach drzew owocowych w województwach przedstawia tab. 10.

Tabela 10. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0074,38
2.kujawsko-pomorskie144144100,0056,77
3.lubuskie828198,7839,07
4.pomorskie12312097,5632,22
5.zachodniopomorskie11311097,3530,83
6.łódzkie17717297,1856,45
7.warmińsko-mazurskie11610489,6618,24
8.mazowieckie31427587,5829,42
9.dolnośląskie1699455,6215,45
10.podlaskie1186252,548,75
11.opolskie712738,031,26
12.świętokrzyskie1022524,512,03
13.lubelskie2133616,901,91
14.śląskie1671710,180,61
15.małopolskie18252,750,01

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach chmielu. Notowano ją w 1347 gminach (54,38% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 22,61 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 24,15% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 16,19 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach chmielu w województwach przedstawia tab. 11.

Tabela 11. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622599,5672,19
2.kujawsko-pomorskie14414298,6155,03
3.pomorskie12311694,3126,81
4.łódzkie17716693,7952,53
5.zachodniopomorskie11310592,9225,58
6.lubuskie827591,4631,44
7.warmińsko-mazurskie1169481,0315,14
8.mazowieckie31424878,9825,30
9.dolnośląskie1697946,7513,88
10.podlaskie1183832,205,90
11.opolskie711926,760,64
12.świętokrzyskie1021615,690,93
13.lubelskie213157,040,47
14.śląskie16784,790,17
15.małopolskie18210,550,00

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 1229 gminach (49,62% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 24,83 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 19,99% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 15,85 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach ziemniaka w województwach przedstawia tab. 12.

Tabela 12. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622398,6765,59
2.kujawsko-pomorskie14414097,2249,54
3.łódzkie17716593,2245,10
4.zachodniopomorskie1139886,7317,48
5.lubuskie827186,5920,69
6.pomorskie12310686,1817,99
7.warmińsko-mazurskie1168472,4110,98
8.mazowieckie31421367,8319,91
9.dolnośląskie1696739,6410,80
10.podlaskie1182622,033,79
11.opolskie711521,130,23
12.świętokrzyskie102109,800,47
13.lubelskie21394,230,10
14.śląskie16710,600,02
15.małopolskie18210,550,00

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Notowano ją w 779 gminach (31,45% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 21,36 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 11,53% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 9,51 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach buraka cukrowego w województwach przedstawiatab. 13.

Tabela 13. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22619887,6145,28
2.kujawsko-pomorskie14413190,9738,49
3.łódzkie17712570,6221,83
4.zachodniopomorskie1135346,908,17
5.pomorskie1235746,348,23
6.lubuskie823239,024,38
7.mazowieckie31410834,399,33
8.warmińsko-mazurskie1163126,724,02
9.dolnośląskie1693520,714,59
10.podlaskie11854,240,39
11.świętokrzyskie10243,920,08

Temperatura tegorocznego maja w całym kraju była stosunkowo niska. Na przeważającym obszarze kraju notowano od 12 do 13°C, natomiast w północnej i południowej części Polski wynosiła od 10 do 12°C (na tym obszarze było zimniej od warunków wieloletnich od 0,5 do 1,0°C).

Tegoroczny czerwiec był ciepły, na przeważającym obszarze kraju notowano wyższą temperaturę powietrza od normy wieloletniej od 0,5 do 2,0°C. Tylko w południowo-wschodniej części Polski temperatura była w normie wieloletniej. Najwyższą temperaturę powietrza notowano na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, na Kujawach, na Nizinie Śląskiej od 18 do 20°C. Najchłodniej było w północnych i południowych obszarach kraju od 13 do 15°C. Na pozostałym terytorium Polski temperatura wynosiła od 15 do 18°C.

W pierwszej dekadzie lipca najniższą temperaturę notowano na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim oraz na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim od 15 do 19°C. Najwyższą temperaturę powyżej 19°C notowano na pozostałym obszarze kraju. W drugiej dekadzie lipca najcieplej było w południowo-zachodniej części Polski od 20 do 22°C, a najchłodniej na północy kraju od 16-17°C.

Trzecią dekadę maja charakteryzowało bardzo duże usłonecznienie. W całej Polsce notowano ponad 100 godz. ze Słońcem, przy czym we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego oraz na Polesiu Lubelskim było tych godzin aż 150.

W czerwcu usłonecznienie w zachodniej części kraju było większe niż w wieloleciu od 20 do 100 godzin a w południowo-wschodniej części kraju było mniejsze o 20 godz. od normy i na tym terytorium notowano od 220 do 260 słonecznych godzin. W północnej części Polski liczba godzin ze Słońcem była bardzo wysoka od 320 do 360 godz.

W pierwszej dekadzie lipca liczba godzin ze Słońcem wynosiła powyżej 100 godzin w Lubelskiem oraz w południowo zachodniej Polsce. Poniżej tej wartości usłonecznienie było notowane na pozostałym obszarze kraju. W drugiej dekadzie lipca najwięcej słonecznych godzin notowano w południowo-zachodniej części Polski od 90 do 110 godz., a najmniej na północno-wschodnim terytorium kraju od 70 do 80 godzin.

W północno-zachodniej Polsce opady atmosferyczne w maju były małe od poniżej 5 do 50 mm. Natomiast w południowo-wschodniej części kraju były już większe od 50 do 110 mm. Na przeważającym obszarze Polski były niższe od normy od 30 do 100% w stosunku do wielolecia a na północy kraju nawet od poniżej 20 do 30% normy.

W czerwcu opady na przeważającym obszarze Polski były niskie, nie przekraczały 60 mm, stanowiły 20-90% normy wieloletniej. Tylko we wschodnich i południowo-wschodnich rejonach kraju notowano ich nieco więcej od 60 do 140 mm (110-130% normy).

W pierwszej dekadzie lipca na przeważającym obszarze Polski opady nie wystąpiły lub nie przekraczały 10 mm. Tylko lokalnie na północy kraju notowano ich wystąpienie od 10 do 15 mm, oraz od 10 do 50 mm na południu Polski. W drugiej dekadzie lipca najniższe opady a nawet ich brak notowano w północno-zachodniej części Polski od 0 do 5 mm, a największe występowały na południu i północy kraju od 15 do ponad 100 mm.

W pierwszym jak i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,1 mm/dzień, w czwartym do 3,5 mm/dzień, w piątym do 3,7 mm/dzień, w szóstym do 4,0 a w siódmym do 4,2 mm/dzień co spowodowało, że nastąpił dalszy wzrost deficytu wody zwłaszcza w Polsce centralnej. Brak opadów w trzeciej dekadzie maja w czerwcu oraz w lipcu spowodował, że deficyt wody jest wyższy niż notowany w szóstym raporcie. Niedobory wody dla roślin uprawnych zwiększają się. Największe deficyt wody w tym okresie sześciodekadowym dla roślin uprawnych notowano w północnej i centralnej Polsce, wynosił od -210 do -269 mm.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych. Suszę notowano we wszystkich województwach. W siódmym raporcie monitoringu suszy wystąpił dalszy wzrost powierzchni z suszą rolniczą we wszystkich trzynastu monitorowanych uprawach.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 20 lipca opracowano siedem raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Krzewów owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Krzewów owocowych
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek,
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Buraka cukrowego.

Występowanie suszy rolniczej w monitorowanych uprawach w okresie od 21 marca do 20 lipca 2023 roku prezentowane są w tabelach 14-28.

Tabela 14. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarnow okresie 21 marzec – 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,83
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3147,56
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,47
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 15. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na kiszonkęw okresie 21 marzec – 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,83
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3147,56
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,47
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 16. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowychw okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0098,83
2.kujawsko-pomorskie144144100,0098,81
3.zachodniopomorskie113113100,0094,82
4.łódzkie177177100,0092,52
5.lubuskie8282100,0087,36
6.mazowieckie314314100,0076,44
7.warmińsko-mazurskie116116100,0077,09
8.pomorskie12312299,1989,80
9.podlaskie11811799,1554,34
10.opolskie716895,7722,72
11.dolnośląskie16915994,0836,87
12.śląskie16714486,2322,15
13.lubelskie21316376,5328,91
14.świętokrzyskie1026967,6521,80
15.małopolskie1826133,522,12
16.podkarpackie1604528,121,27

Tabela 17. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepikuw okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,64
2.kujawsko-pomorskie144144100,0097,46
3.zachodniopomorskie113113100,0093,61
4.łódzkie177177100,0088,06
5.lubuskie8282100,0082,54
6.warmińsko-mazurskie116116100,0070,15
7.mazowieckie31431299,3670,38
8.pomorskie12312299,1986,07
9.podlaskie11811294,9246,90
10.dolnośląskie16915491,1230,49
11.opolskie715780,2815,74
12.lubelskie21315773,7115,75
13.śląskie16710462,2814,27
14.świętokrzyskie1025856,8612,52
15.małopolskie1827641,761,28
16.podkarpackie1604729,381,99

Tabela 18. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach roślin strączkowychw okresie 21 marzec – 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,51
2.kujawsko-pomorskie144144100,0095,00
3.lubuskie8282100,0082,23
4.łódzkie177177100,0088,06
5.warmińsko-mazurskie116116100,0056,80
6.zachodniopomorskie113113100,0085,92
7.mazowieckie31431299,3668,97
8.pomorskie12312299,1977,95
9.podlaskie11811395,7644,24
10.opolskie716794,3718,01
11.dolnośląskie16914887,5731,71
12.śląskie16712977,2515,16
13.lubelskie21314568,0822,21
14.świętokrzyskie1026462,7517,72
15.małopolskie1825128,021,19
16.podkarpackie1603119,380,59

Tabela 19. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarychw okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0099,21
2.lubuskie8282100,0090,19
3.łódzkie177177100,0091,90
4.warmińsko-mazurskie116116100,0089,02
5.wielkopolskie226226100,0099,18
6.zachodniopomorskie113113100,0097,97
7.mazowieckie31431299,3672,05
8.pomorskie12312299,1993,45
9.podlaskie11811799,1557,60
10.opolskie716490,1419,16
11.dolnośląskie16914686,3935,48
12.lubelskie21315874,1821,50
13.śląskie16711065,8713,29
14.świętokrzyskie1026260,7816,10
15.małopolskie1823921,430,78
16.podkarpackie1602314,380,40

Tabela 20. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych w okresie21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0091,45
2.lubuskie8282100,0079,14
3.łódzkie177177100,0080,95
4.warmińsko-mazurskie116116100,0068,78
5.wielkopolskie226226100,0095,52
6.zachodniopomorskie113113100,0088,06
7.mazowieckie31431299,3657,96
8.pomorskie12312299,1978,50
9.podlaskie11811698,3144,58
10.dolnośląskie16913378,7025,50
11.opolskie715374,6510,27
12.lubelskie21314166,2011,79
13.świętokrzyskie1024948,0410,03
14.śląskie1677544,916,89
15.małopolskie182189,890,21
16.podkarpackie16053,120,01

Tabela 21. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach warzyw gruntowychw okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0090,96
2.kujawsko-pomorskie144144100,0081,75
3.lubuskie8282100,0069,00
4.warmińsko-mazurskie116116100,0038,54
5.zachodniopomorskie113113100,0067,19
6.pomorskie12312299,1960,19
7.łódzkie17717498,3174,29
8.mazowieckie31430195,8650,20
9.podlaskie1189177,1225,00
10.opolskie715070,427,20
11.dolnośląskie16911769,2323,08
12.świętokrzyskie1024847,068,13
13.lubelskie21310046,958,66
14.śląskie1676237,135,23
15.małopolskie182158,240,17
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 22. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek w okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,71
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,31
3.lubuskie8282100,0079,01
4.łódzkie177177100,0079,90
5.warmińsko-mazurskie116116100,0073,19
6.zachodniopomorskie113113100,0089,18
7.pomorskie12312299,1981,07
8.podlaskie11811597,4639,73
9.mazowieckie31430296,1851,96
10.dolnośląskie16912171,6025,09
11.opolskie714766,207,44
12.lubelskie2138640,385,62
13.świętokrzyskie1023938,245,00
14.śląskie1674225,152,76
15.małopolskie18294,950,09
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 23. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach tytoniu w okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,75
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,63
3.lubuskie8282100,0074,48
4.warmińsko-mazurskie116116100,0046,20
5.zachodniopomorskie113113100,0076,65
6.pomorskie12312299,1970,39
7.łódzkie17717498,3182,50
8.mazowieckie31429894,9057,09
9.podlaskie1188975,4227,98
10.dolnośląskie16911668,6428,21
11.opolskie714867,618,69
12.świętokrzyskie1024847,068,99
13.lubelskie2139142,7210,05
14.śląskie1675935,335,56
15.małopolskie182137,140,20
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 24. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych w okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0080,50
2.kujawsko-pomorskie144144100,0065,52
3.warmińsko-mazurskie116116100,0035,23
4.zachodniopomorskie113113100,0061,96
5.pomorskie12312299,1955,54
6.lubuskie828198,7846,81
7.łódzkie17717397,7459,04
8.mazowieckie31427587,5830,37
9.podlaskie1186857,639,46
10.dolnośląskie1699556,2116,39
11.opolskie712738,031,39
12.świętokrzyskie1022524,512,03
13.lubelskie2133616,901,91
14.śląskie1671710,180,61
15.małopolskie18252,750,01

Tabela 25. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach chmielu w okresie21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622599,5672,19
2.kujawsko-pomorskie14414399,3155,08
3.zachodniopomorskie11310895,5825,83
4.pomorskie12311795,1229,32
5.łódzkie17716693,7952,53
6.lubuskie827591,4631,44
7.warmińsko-mazurskie1169481,0315,18
8.mazowieckie31424878,9825,30
9.dolnośląskie1697946,7513,88
10.podlaskie1183832,205,90
11.opolskie711926,760,64
12.świętokrzyskie1021615,690,93
13.lubelskie213157,040,47
14.śląskie16784,790,17
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 26. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach ziemniakaw okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622398,6765,59
2.kujawsko-pomorskie14414097,2249,54
3.łódzkie17716593,2245,10
4.pomorskie12310887,8019,54
5.zachodniopomorskie1139886,7317,48
6.lubuskie827186,5920,69
7.warmińsko-mazurskie1168472,4111,00
8.mazowieckie31421367,8319,91
9.dolnośląskie1696739,6410,80
10.podlaskie1182622,033,79
11.opolskie711521,130,23
12.świętokrzyskie102109,800,47
13.lubelskie21394,230,10
14.śląskie16710,600,02
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 27. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach buraka cukrowegow okresie 21 marzec - 20 lipiec 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie14413190,9738,49
2.wielkopolskie22619887,6145,28
3.łódzkie17712570,6221,83
4.pomorskie1235847,1511,25
5.zachodniopomorskie1135346,908,17
6.lubuskie823239,024,38
7.mazowieckie31410834,399,33
8.warmińsko-mazurskie1163126,724,07
9.dolnośląskie1693520,714,59
10.podlaskie11854,240,39
11.świętokrzyskie10243,920,08

Wystąpienie suszy rolniczej w kraju dla okresu 21.03 – 20.07 2023 roku przedstawia tabela 28.

Tabela 28. Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03 - 20.07.2023 r.

Lp.UprawaLiczba gmin z suszą% gmin z suszą% gruntów z suszą
1.Kukurydza na ziarno215987,1654,31
2.Kukurydza na kiszonkę215987,1654,31
3.Krzewy owocowe212085,5961,70
4Rzepak i rzepik205783,0456,55
5.Rośliny strączkowe204082,3655,19
6.Zboża jare201181,1961,10
7.Zboża ozime188275,9851,45
8.Warzywa gruntowe176271,1342,52
9.Truskawki174270,3349,84
10.Tytoń174070,2547,66
11.Drzewa owocowe152361,4932,74
12.Chmiel135254,5824,29
13.Ziemniak123149,7020,07
14.Burak cukrowy78031,4911,68

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi