Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -108 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zmniejszeniu o 16 mm.

Największe niedobory wody notowano na obszarze Wyżyny Lubelskiej, na Polesiu oraz na Nizinie Śląskiej od -170 do -189 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej od -150 do -169 mm. Na dużym obszarze Polski niedobór wody wynosił od -120 do -149 mm. W północnych oraz w południowych obszarach kraju niedobory wody były najmniejsze od -50 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20%w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich 16 województw:

Susza występowała w sześciu uprawach:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1769 gminach (71,42% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 30,04 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 25,03% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 16,76 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0057,94
2.lubelskie21321098,5951,52
3.łódzkie17717397,7442,99
4.kujawsko-pomorskie14413090,2821,27
5.świętokrzyskie1028886,2716,69
6.dolnośląskie16914284,0212,07
7.podlaskie1189983,9041,02
8.lubuskie826882,9317,75
9.wielkopolskie22618481,4220,10
10.warmińsko-mazurskie1168270,6910,96
11.pomorskie1237560,982,74
12.podkarpackie1609257,509,51
13.opolskie713752,115,07
14.śląskie1675532,938,29
15.zachodniopomorskie1131210,620,13
16.małopolskie18284,400,60

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 1593 gminach (64,31% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 29,67 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 19,20% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,32 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31431098,7350,15
2.lubelskie21320998,1238,84
3.łódzkie17716794,3532,17
4.podlaskie1189883,0534,64
5.świętokrzyskie1028381,3713,02
6.kujawsko-pomorskie14411781,2512,68
7.dolnośląskie16913378,708,24
8.lubuskie825769,5111,91
9.wielkopolskie22615066,3713,20
10.warmińsko-mazurskie1166354,316,79
11.podkarpackie1607647,507,35
12.opolskie713245,073,35
13.pomorskie1234536,591,26
14.śląskie1674225,154,71
15.zachodniopomorskie11354,420,01
16.małopolskie18263,300,31

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 1394 gminach (56,28% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 28,67 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 17,12% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 12,8 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21320998,1238,61
2.mazowieckie31430195,8647,68
3.łódzkie17715889,2727,38
4.podlaskie1189479,6632,15
5.świętokrzyskie1027674,5110,55
6.kujawsko-pomorskie1449868,069,57
7.dolnośląskie16911467,466,41
8.wielkopolskie22611651,339,93
9.lubuskie824150,007,86
10.podkarpackie1606540,625,94
11.warmińsko-mazurskie1164135,344,72
12.opolskie712433,802,61
13.śląskie1672917,372,40
14.pomorskie1232117,070,45
15.małopolskie18252,750,04
16.zachodniopomorskie11321,770,00

Suszę notowano również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 972 gminach (39,24% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 37,18 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 10,37% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 10,2 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21320797,1834,91
2.mazowieckie31428189,4932,50
3.podlaskie1187866,1017,46
4.łódzkie17711263,2811,21
5.świętokrzyskie1025452,944,77
6.dolnośląskie1696136,092,17
7.kujawsko-pomorskie1444732,642,06
8.wielkopolskie2266327,882,68
9.podkarpackie1603018,752,76
10.lubuskie821518,292,99
11.opolskie7179,860,60
12.warmińsko-mazurskie116119,481,72
13.śląskie16752,990,15
14.pomorskie12310,810,00

Suszę notowano również w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 285 gminach (11,51% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 1,52% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach drzew owocowych w województwach przedstawia tab. 5.

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21314568,0810,30
2.mazowieckie31412138,543,99
3.świętokrzyskie10265,880,42
4.podkarpackie16063,750,34
5.podlaskie11843,390,21
6.lubuskie8211,220,22
7.łódzkie17721,130,03

Suszę notowano również w uprawach rzepaku i rzepiku. Notowano ją w 7 gminach (0,28% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach rzepaku i rzepiku w województwach przedstawia tab. 6.

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21341,880,08
2.mazowieckie31430,960,02

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 31 maja opracowano dwa raporty dotyczące monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące suszy rolniczej o maksymalnym zasięgu dla tych dwóch okresów:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych.

Tabela 7. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych 21 marzec- 31 maj 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0058,20
2.łódzkie17717699,4448,52
3.lubelskie21321098,5951,77
4.wielkopolskie22620892,0428,83
5.kujawsko-pomorskie14413090,2821,29
6.dolnośląskie16915189,3518,02
7.świętokrzyskie1028987,2518,93
8.podlaskie1189983,9041,04
9.lubuskie826882,9320,57
10.warmińsko-mazurskie1168270,6910,97
11.pomorskie1237560,982,75
12.opolskie714259,157,06
13.podkarpackie1609257,509,57
14.śląskie1675532,938,38
15.zachodniopomorskie1131311,500,20
16.małopolskie18284,400,60
Polska2477181273,1527,05

Tabela 8. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych 21 marzec- 31 maj 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31431098,7350,46
2.lubelskie21320998,1239,10
3.łódzkie17717397,7436,94
4.dolnośląskie16914585,8013,55
5.wielkopolskie22619284,9620,61
6.podlaskie1189883,0534,66
7.świętokrzyskie1028482,3514,65
8.kujawsko-pomorskie14411781,2512,69
9.lubuskie825870,7315,53
10.warmińsko-mazurskie1166354,316,80
11.opolskie713752,114,70
12.podkarpackie1607748,127,46
13.pomorskie1234536,591,27
14.śląskie1674225,154,74
15.zachodniopomorskie11354,420,04
16.małopolskie18263,300,31
Polska2477166167,0620,97

Tabela 9. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek 21 marzec - 31 maj 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21320998,1238,77
2.mazowieckie31430195,8648,05
3.łódzkie17716995,4831,76
4.dolnośląskie16913680,4712,58
5.podlaskie1189479,6632,17
6.świętokrzyskie1027876,4710,97
7.wielkopolskie22616171,2416,56
8.kujawsko-pomorskie1449868,069,58
9.lubuskie824554,8810,56
10.opolskie712940,853,35
11.podkarpackie1606540,626,09
12.warmińsko-mazurskie1164135,344,73
13.śląskie1672917,372,41
14.pomorskie1232117,070,45
15.małopolskie18252,750,04
16.zachodniopomorskie11321,770,00
Polska2477148359,8718,74

Tabela 10. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych 21 marzec- 31 maj 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.lubelskie21320797,1834,92
2.mazowieckie31428189,4932,53
3.podlaskie1187866,1017,47
4.łódzkie17711363,8411,24
5.świętokrzyskie1025452,944,78
6.dolnośląskie1696940,833,20
7.kujawsko-pomorskie1444732,642,06
8.wielkopolskie2266729,652,82
9.podkarpackie1603018,752,76
10.lubuskie821518,292,99
11.opolskie7179,860,60
12.warmińsko-mazurskie116119,481,72
13.śląskie16752,990,15
14.pomorskie12310,810,00
Polska247798539,7710,46

Tegoroczny kwiecień pod względem temperatury powietrza był ciepły. Najwyższą temperaturę notowano w części południowej kraju od 11 do 12°C, a najniższą w części północnej od 7 do 9°C. Przy czym w stosunku do wielolecia część Polski zachodniej, północnej oraz północno-wschodniej była cieplejsza o 1,5-2,0°C a wschodnia oraz południowo wschodnia część kraju była cieplejsza od normy od 2 do 2,5°C.

W maju najchłodniej było w Polsce na obszarach górskich oraz na Pobrzeżu (poniżej 14°C). Na północ od gór i na południe od Pobrzeża notowano temperaturę od 14 do 16°C. Najwyższa temperaturę powietrza (16°C) wystąpiła na przeważającym obszarze kraju.

Kwiecień pod względem opadowym na terenie kraju był bardzo zróżnicowany. Największe opady notowano w północnej i południowej części kraju wynoszące od 40 do 70 mm (tj. 100-180% normy wieloletniej|). Na pozostałej części Polski opady były już mniejsze od 10 do 40 mm, stanowiące od 40 do 100% normy.

W maju najmniejsze opady, poniżej 15 mm, notowano na Mazowszu, Podlasiu, Polesiu Lubelskim oraz na Wyżynie Lubelskiej, zaś najwyższe powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły na obszarach górskich, w północno-zachodniej oraz w zachodniej części kraju. Na pozostałym terytorium Polski opady odnotowano od 15 do 50 mm.

W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji potencjalnej wynoszące 2,6 mm/dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,0 mm/dzień co spowodowało, że nastąpił dalszy wzrost deficytu wody zwłaszcza we wschodniej Polsce. Brak opadów, zwłaszcza w maju spowodował, że deficyt wody jest wyższy niż notowany w pierwszym raporcie. Niedobory wody dla roślin uprawnych znacznie zwiększyły się na terenie całego kraju.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajnyw monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Dyrektor

Prof. dr hab. Mariusz Matyka

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Mgr inż. Tytus Berbeć, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi