Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -121 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 3 mm.

Największe niedobory wody od -160 do -229 mm notowano na obszarze: Pojezierza Mazurskiego, Polesia, Wyżyny Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej oraz Podlaskiej. Na południu kraju deficyt wody był najmniejszy od -50 do -119 mm. Na pozostałym terytorium Polski notowano braki wody dla roślin uprawnych od -120 do -159 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w piątym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące stratyw plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Lubelskiego,
 • Łódzkiego,
 • Pomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubuskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Opolskiego,
 • Śląskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Małopolskiego.

Susza występowała w dwunastu uprawach:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu
 • Chmielu

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1776 gminach (71,70% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 0,28 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 27,47% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,16 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0059,69
2.mazowieckie31431399,6864,38
3.kujawsko-pomorskie14413895,8336,29
4.warmińsko-mazurskie11611195,6941,23
5.lubelskie21319491,0833,12
6.łódzkie17715688,1440,38
7.pomorskie12310182,1113,47
8.dolnośląskie16913278,118,03
9.lubuskie826073,1713,65
10.podkarpackie16011169,3810,64
11.wielkopolskie22615367,7016,33
12.opolskie714461,975,58
13.śląskie1676438,326,03
14.zachodniopomorskie1134338,052,82
15.świętokrzyskie1023635,292,50
16.małopolskie18221,100,19

Suszę notowano również w uprawach rzepaku i rzepiku. Notowano ją w 1774 gminach (71,62% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 24,59 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 24,32% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 14,23 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach rzepaku i rzepiku w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0053,55
2.mazowieckie31431399,6858,28
3.kujawsko-pomorskie14413895,8331,52
4.warmińsko-mazurskie11611195,6934,70
5.lubelskie21319491,0828,29
6.łódzkie17715688,1436,27
7.pomorskie12310182,1111,87
8.dolnośląskie16913278,117,24
9.lubuskie826073,1712,52
10.podkarpackie16011068,759,88
11.wielkopolskie22615367,7014,05
12.opolskie714360,564,90
13.śląskie1676438,325,43
14.zachodniopomorskie1134338,052,64
15.świętokrzyskie1023635,292,33
16.małopolskie18221,100,19

Suszę notowano również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 1616 gminach (65,24% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 5,93 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 22,78% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 5,71 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0053,66
2.mazowieckie31431199,0457,22
3.kujawsko-pomorskie14413593,7528,39
4.warmińsko-mazurskie11610792,2434,77
5.lubelskie21318988,7328,46
6.łódzkie17714380,7932,92
7.pomorskie1238669,928,51
8.dolnośląskie16911568,055,19
9.wielkopolskie22613459,2911,27
10.lubuskie824858,548,79
11.podkarpackie1608955,628,59
12.opolskie713549,303,28
13.śląskie1675331,743,59
14.świętokrzyskie1022726,471,50
15.zachodniopomorskie1132421,241,36
16.małopolskie18221,100,06

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 1489 gminach (60,11% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenieo 1,58 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 17,22% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,38 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0053,66
2.mazowieckie31431199,0457,22
3.kujawsko-pomorskie14413593,7528,39
4.warmińsko-mazurskie11610792,2434,77
5.lubelskie21318988,7328,46
6.łódzkie17714380,7932,92
7.pomorskie1238669,928,51
8.dolnośląskie16911568,055,19
9.wielkopolskie22613459,2911,27
10.lubuskie824858,548,79
11.podkarpackie1608955,628,59
12.opolskie713549,303,28
13.śląskie1675331,743,59
14.świętokrzyskie1022726,471,50
15.zachodniopomorskie1132421,241,36
16.małopolskie18221,100,06

Suszę odnotowano w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 1268 gminach (51,19% gmin Polski). Nastąpiło zwiększenie o 14,13 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 13,24% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,04 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin strączkowych w województwach przedstawia tab. 5.

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4638,37
2.mazowieckie31430597,1338,12
3.kujawsko-pomorskie14411277,789,95
4.lubelskie21316075,1217,19
5.warmińsko-mazurskie1168674,1421,47
6.łódzkie17712067,8019,40
7.pomorskie1235947,972,04
8.dolnośląskie1697946,751,32
9.wielkopolskie2268437,173,40
10.lubuskie822834,152,44
11.podkarpackie1605433,754,69
12.opolskie711926,760,87
13.śląskie1672917,370,83
14.świętokrzyskie102109,800,24
15.zachodniopomorskie11387,080,23

Suszę notowano także w uprawach kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 1266 gminach (51,11% gmin Polski). Nastąpiło zwiększenie o 23,62 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 10,81% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,87 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 6.

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4632,44
2.mazowieckie31430597,1330,22
3.kujawsko-pomorskie14411277,787,50
4.lubelskie21316075,1214,18
5.warmińsko-mazurskie1168674,1417,65
6.łódzkie17712067,8015,41
7.pomorskie1235947,971,99
8.dolnośląskie1697846,151,25
9.wielkopolskie2268437,173,13
10.lubuskie822834,152,42
11.podkarpackie1605333,123,93
12.opolskie711926,760,85
13.śląskie1672917,370,83
14.świętokrzyskie102109,800,24
15.zachodniopomorskie11387,080,23

Suszę notowano również w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 1266 gminach (51,11% gmin Polski). Nastąpiło zwiększenie o 23,62 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 10,81% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,87 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 7.

Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4632,44
2.mazowieckie31430597,1330,22
3.kujawsko-pomorskie14411277,787,50
4.lubelskie21316075,1214,18
5.warmińsko-mazurskie1168674,1417,65
6.łódzkie17712067,8015,41
7.pomorskie1235947,971,99
8.dolnośląskie1697846,151,25
9.wielkopolskie2268437,173,13
10.lubuskie822834,152,42
11.podkarpackie1605333,123,93
12.opolskie711926,760,85
13.śląskie1672917,370,83
14.świętokrzyskie102109,800,24
15.zachodniopomorskie11387,080,23

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 1202 gminach (48,53% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 2,78 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 13,28% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,18 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811496,6138,66
2.mazowieckie31430195,8638,92
3.kujawsko-pomorskie14410975,699,94
4.warmińsko-mazurskie1168674,1421,70
5.lubelskie21315271,3617,44
6.łódzkie17711062,1519,23
7.dolnośląskie1696840,241,09
8.pomorskie1234939,841,69
9.wielkopolskie2267934,963,07
10.podkarpackie1605031,254,49
11.lubuskie822530,491,96
12.opolskie711723,940,71
13.śląskie1672414,370,69
14.świętokrzyskie102109,800,19
15.zachodniopomorskie11387,080,16

Suszę notowano w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 479 gminach (19,34% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 5,69 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 3,06% gruntów ornych kraju, nastąpiło zwiększenie o 1,52 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach drzew owocowych w województwach przedstawia tab. 9.

Tabela 9. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31419863,069,87
2.podlaskie1187059,3212,83
3.warmińsko-mazurskie1165950,864,99
4.lubelskie2136630,994,23
5.łódzkie1774525,423,17
6.kujawsko-pomorskie1441611,110,32
7.podkarpackie160159,380,36
8.wielkopolskie22662,650,09
9.dolnośląskie16942,370,00

Suszę notowano w uprawach tytoniu. Notowano ją w 479 gminach (19,34% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 13,53 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 4,08% gruntów ornych kraju, nastąpiło zwiększenie o 3,63 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawie tytoniu w województwach przedstawia tab. 10.

Tabela 10. Zasięg suszy w uprawach tytoniu.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31419863,0612,48
2.podlaskie1187059,3217,36
3.warmińsko-mazurskie1165950,867,17
4.lubelskie2136630,996,42
5.łódzkie1774525,423,90
6.kujawsko-pomorskie1441611,110,33
7.podkarpackie160159,380,36
8.wielkopolskie22662,650,09
9.dolnośląskie16942,370,00

Suszę notowano w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 479 gminach (19,34% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 13,53 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 3,37% gruntów ornych kraju, nastąpiło zwiększenie o 2,92 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach warzyw gruntowych w województwach przedstawia tab. 11.

Tabela 11. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31419863,0610,54
2.podlaskie1187059,3214,58
3.warmińsko-mazurskie1165950,865,59
4.lubelskie2136630,995,04
5.łódzkie1774525,423,21
6.kujawsko-pomorskie1441611,110,32
7.podkarpackie160159,380,36
8.wielkopolskie22662,650,09
9.dolnośląskie16942,370,00

Suszę notowano w uprawach chmielu. Notowano ją w 7 gminach (0,28% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach chmielu w województwach przedstawia tab. 12.

Tabela 12. Zasięg suszy w uprawach chmielu.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11854,240,07
2.mazowieckie31420,640,06

W maju najchłodniej było w Polsce na obszarach górskich oraz na Pobrzeżu (poniżej 14°C). Na północ od gór i na południe od Pobrzeża notowano temperaturę od 14 do 16°C. Najwyższa temperaturę powietrza (16°C) wystąpiła na przeważającym obszarze kraju. Miesiąc ten był ciepły z temperaturą wyższą od 2 do 4°C od normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie czerwca najcieplej było w południowo-wschodniej Polsce od 17 do 19°C. Natomiast najchłodniej w części północno-zachodniej od 14 do 16°C. Na pozostałym terytorium kraju notowano od 16 do 17°C. Natomiast w drugiej dekadzie czerwca najchłodniej było na Pojezierzu Pomorskim i w obszarach górskich (poniżej 14°C), na pozostałym terytorium kraju notowano od 14 do 17°C. Temperaturę powyżej 17°C wystąpiła na wschodzie Polski. Natomiast w trzeciej dekadzie najniższą temperaturę notowano na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim oraz na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim poniżej 19°C. Najcieplej było na Nizinie Śląskiej, gdzie notowano powyżej 22°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wynosiła od 19 do 22°C.

W maju najmniejsze opady, poniżej 15 mm, notowano na Mazowszu, Podlasiu, Polesiu Lubelskim oraz na Wyżynie Lubelskiej, stanowiły na tych terenach od 10 do 30% normy wieloletniej. Natomiast najwyższe opady, powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły na obszarach górskich, w północno-zachodniej oraz w zachodniej części kraju, stanowiące od 90 do 120% normy. Na pozostałym terytorium Polski opady odnotowano od 15 do 50 mm, które stanowiły od 30 do 90% normy wieloletniej.

W pierwszej i drugiej dekadzie czerwca najwyższe opady atmosferyczne powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce. Natomiast najniższe w części północno-zachodniej kraju a także na Warmii, Kaszubach oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej od poniżej 5 do 15 mm. Na pozostałym terytorium kraju opady notowano od 15 do 50 mm. Natomiast w trzeciej dekadzie najmniejsze opady (poniżej 10 mm) notowano na południowym wschodzie kraju oraz na Lubelszczyźnie, zaś najwyższe z od 35 mm do ponad 50 mm odnotowano na północy Polski, w górach i we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Na pozostałym obszarze kraju opady wahały się od 10 do 35 mm.

W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotranspiracji potencjalnej wynoszące 2,6 mm/dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,0 mm/dzień w trzecim do 3,1 mm/dzień, w czwartym do 3,5 mm /dzień a w piątym do 3,9 mm/dzień. Znaczny wzrost ewapotranspiracji w czwartym i piątym okresie oraz stosunkowo niskie opady atmosferyczne były przyczyną, że wzrósł deficyt wody na przeważającym obszarze kraju.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 30 czerwca opracowano pięć raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.

Maksymalny zasięg suszy rolniczej dla poszczególnych upraw i województw oraz dla całej Polski w okresie 21 marzec – 30 czerwiec przedstawiają tabele 13-23

Tabela 13. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych 21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0047,33
2.mazowieckie314314100,0074,02
3.podlaskie118118100,0063,90
4.warmińsko-mazurskie116116100,0056,28
5.łódzkie17717699,4461,91
6.wielkopolskie22622398,6739,95
7.lubelskie21321098,5952,45
8.pomorskie12312198,3742,87
9.lubuskie827996,3432,58
10.dolnośląskie16915591,7219,88
11.świętokrzyskie1028987,2518,95
12.zachodniopomorskie1139584,0710,77
13.podkarpackie16011974,3812,46
14.opolskie715070,4210,95
15.śląskie1678148,5012,49
16.małopolskie18284,400,79
Polska2477209884,7040,88

Tabela 14. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych 21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0062,74
2.podlaskie118118100,0050,57
3.warmińsko-mazurskie116116100,0038,22
4.kujawsko-pomorskie14414298,6126,30
5.łódzkie17717498,3146,95
6.lubelskie21320998,1239,26
7.pomorskie12311895,9326,32
8.wielkopolskie22621595,1325,04
9.lubuskie827490,2422,05
10.dolnośląskie16914887,5713,99
11.świętokrzyskie1028482,3514,65
12.opolskie714259,155,90
13.podkarpackie1609156,888,89
14.zachodniopomorskie1136153,984,19
15.śląskie1676337,725,85
16.małopolskie18263,300,32
Polska2477197579,7329,55

Tabela 15. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych 21 marzec - 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0064,71
2.podlaskie118118100,0055,68
3.warmińsko-mazurskie116116100,0042,87
4.kujawsko-pomorskie14414097,2232,56
5.lubelskie21320797,1837,84
6.pomorskie12311492,6828,21
7.łódzkie17716492,6642,19
8.lubuskie826781,7116,45
9.dolnośląskie16913378,708,25
10.wielkopolskie22616673,4514,76
11.opolskie714157,755,00
12.podkarpackie1609156,888,73
13.świętokrzyskie1025452,945,05
14.zachodniopomorskie1135750,444,17
15.śląskie1675734,134,30
16.małopolskie18221,100,06
Polska2477184174,3228,34

Tabela 16. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek 21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0059,57
2.podlaskie11811799,1546,64
3.lubelskie21320998,1238,92
4.warmińsko-mazurskie11611397,4135,47
5.łódzkie17717096,0540,99
6.kujawsko-pomorskie14413795,1419,80
7.pomorskie12310786,9920,03
8.wielkopolskie22619485,8419,57
9.dolnośląskie16913781,0712,81
10.lubuskie826376,8315,29
11.świętokrzyskie1027876,4710,97
12.opolskie713650,703,97
13.podkarpackie1607245,007,07
14.zachodniopomorskie1133430,092,00
15.śląskie1674526,952,87
16.małopolskie18252,750,04
Polska2477183173,9226,15

Tabela 17. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepiku 21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0053,59
2.mazowieckie31431399,6858,60
3.warmińsko-mazurskie11611599,1436,63
4.kujawsko-pomorskie14413996,5331,78
5.lubelskie21319491,0828,30
6.łódzkie17715688,1437,03
7.pomorskie12310686,1816,66
8.lubuskie826680,4913,73
9.dolnośląskie16913378,707,55
10.wielkopolskie22615669,0314,43
11.podkarpackie16011068,759,88
12.opolskie714461,975,02
13.zachodniopomorskie1134943,363,07
14.śląskie1676438,325,47
15.świętokrzyskie1023635,292,33
16.małopolskie18221,100,19
Polska2477180172,7124,92

Tabela 18. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach roślin strączkowych21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4639,08
2.mazowieckie31430597,1339,56
3.warmińsko-mazurskie11610792,2427,03
4.kujawsko-pomorskie14412184,0310,71
5.pomorskie1239778,868,87
6.lubelskie21316075,1217,21
7.łódzkie17712972,8822,31
8.dolnośląskie1698751,481,78
9.lubuskie823441,464,45
10.wielkopolskie2269140,273,77
11.podkarpackie1605433,754,69
12.opolskie712230,991,21
13.śląskie1673118,560,86
14.zachodniopomorskie1131513,270,58
15.świętokrzyskie102109,800,25
Polska2477137855,6314,60

Tabela 19. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarno21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4632,58
2.mazowieckie31430597,1330,58
3.warmińsko-mazurskie11610187,0719,11
4.kujawsko-pomorskie14411579,867,61
5.lubelskie21316075,1214,18
6.łódzkie17712268,9316,32
7.pomorskie1238165,854,08
8.dolnośląskie1698047,341,38
9.wielkopolskie2268738,503,16
10.lubuskie823036,593,23
11.podkarpackie1605333,123,93
12.opolskie711926,760,89
13.śląskie1672917,370,83
14.świętokrzyskie102109,800,24
15.zachodniopomorskie113119,730,31
Polska2477131853,2111,18

Tabela 20. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na kiszonkę21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4632,58
2.mazowieckie31430597,1330,58
3.warmińsko-mazurskie11610187,0719,11
4.kujawsko-pomorskie14411579,867,61
5.lubelskie21316075,1214,18
6.łódzkie17712268,9316,32
7.pomorskie1238165,854,08
8.dolnośląskie1698047,341,38
9.wielkopolskie2268738,503,16
10.lubuskie823036,593,23
11.podkarpackie1605333,123,93
12.opolskie711926,760,89
13.śląskie1672917,370,83
14.świętokrzyskie102109,800,24
15.zachodniopomorskie113119,730,31
Polska2477131853,2111,18

Tabela 21. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31425581,2114,70
2.lubelskie21315170,8911,07
3.warmińsko-mazurskie1167665,527,98
4.podlaskie1187462,7113,89
5.łódzkie1775531,073,96
6.pomorskie1233226,020,90
7.kujawsko-pomorskie1441711,810,32
8.podkarpackie160159,380,54
9.świętokrzyskie10265,880,42
10.dolnośląskie16952,960,01
11.wielkopolskie22662,650,09
12.lubuskie8211,220,27
Polska247769327,984,72

Tabela 22. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach tytoniu21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420063,6912,74
2.podlaskie1187059,3217,45
3.warmińsko-mazurskie1166757,768,11
4.lubelskie2136630,996,42
5.łódzkie1774625,993,96
6.kujawsko-pomorskie1441611,110,33
7.podkarpackie160159,380,36
8.pomorskie12364,880,10
9.wielkopolskie22662,650,09
10.dolnośląskie16942,370,00
Polska247749620,024,19

Tabela 23. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach warzyw gruntowych21 marzec- 30 czerwiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420063,6910,80
2.podlaskie1187059,3214,67
3.warmińsko-mazurskie1166757,766,43
4.lubelskie2136630,995,04
5.łódzkie1774625,993,27
6.kujawsko-pomorskie1441611,110,32
7.podkarpackie160159,380,36
8.pomorskie12364,880,10
9.wielkopolskie22662,650,09
10.dolnośląskie16942,370,00
Polska247749620,023,48

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajnyw monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Dyrektor

Prof. dr hab. Mariusz Matyka

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Mgr inż. Tytus Berbeć, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi