Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -64 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zmniejszeniu aż o 35 mm.

Największe niedobory wody od -160 do -209 mm notowano na obszarze Nizin Mazowieckiej i Podlaskiej, na Wyżynie Lubelskiej, Polesiu oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na południu kraju oraz w Polsce zachodniej i północno-zachodniej deficyt wody był najmniejszy od -50 do -119 mm. Na pozostałym terytorium kraju notowano braki wody dla roślin uprawnych od -120 do -159 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w siódmym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20%w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie ośmiu województw:

 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Lubelskiego,
 • Łódzkiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Zachodniopomorskie.

Susza występowała w dwunastu uprawach:

 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Krzewów owocowych,
 • Roślin strączkowych,
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Truskawek,
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka.

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 352 gminach (14,21% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 19,14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,37% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 5,36 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1186655,939,42
2.mazowieckie31413944,275,45
3.lubelskie2136932,394,99
4.łódzkie1774022,605,68
5.podkarpackie1603119,383,56
6.warmińsko-mazurskie11643,450,82
7.wielkopolskie22620,880,01
8.zachodniopomorskie11310,880,00

Suszę notowano także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 352 gminach (14,21% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 19,14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,37% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 5,36 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1186655,939,42
2.mazowieckie31413944,275,45
3.lubelskie2136932,394,99
4.łódzkie1774022,605,68
5.podkarpackie1603119,383,56
6.warmińsko-mazurskie11643,450,82
7.wielkopolskie22620,880,01
8.zachodniopomorskie11310,880,00

Suszę notowano też w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 286 gminach (11,55% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 23,61 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,20% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 9,01 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1185042,378,24
2.mazowieckie31411436,315,02
3.lubelskie2135425,355,13
4.łódzkie1773720,905,32
5.podkarpackie1602616,253,22
6.warmińsko-mazurskie11643,450,63
7.zachodniopomorskie11310,880,00

Suszę odnotowano w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 224 gminach (9,04% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 18,86 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,30% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 5,85 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin strączkowych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1184134,755,02
2.mazowieckie3148426,752,85
3.lubelskie2134420,662,71
4.łódzkie1772916,383,63
5.podkarpackie1602415,001,98
6.warmińsko-mazurskie11621,720,37

Suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 190 gminach (7,67% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 28,50 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,96% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 10,23 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w województwach przedstawia tab. 5.

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1183327,973,52
2.mazowieckie3147122,612,25
3.lubelskie2133717,371,90
4.łódzkie1772715,252,71
5.podkarpackie1602012,501,46
6.warmińsko-mazurskie11621,720,25

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 88 gminach (3,55% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenieo 22,65 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,28% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 6,21 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w województwach przedstawia tab. 6.

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie1181613,560,83
2.mazowieckie3143310,510,77
3.łódzkie177158,471,01
4.podkarpackie160106,250,53
5.lubelskie213125,630,37
6.warmińsko-mazurskie11621,720,03

Suszę notowano w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 54 gminach (2,18% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 11,14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,17% gruntów ornych kraju, nastąpiło zmniejszenie o 1,55 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach warzyw gruntowych w województwach przedstawia tab. 7.

Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11897,630,43
2.mazowieckie314196,050,49
3.łódzkie177105,650,61
4.podkarpackie16095,620,37
5.lubelskie21373,290,18

Suszę notowano w uprawach tytoniu. Notowano ją w 53 gminach (2,14% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 10,58 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,16% gruntów ornych kraju, nastąpiło zmniejszenie o 1,68 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawie tytoniu w województwach przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11897,630,39
2.mazowieckie314196,050,50
3.podkarpackie16095,620,32
4.łódzkie17795,080,54
5.lubelskie21373,290,14

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 24 gminach (0,97% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 17,24 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,05% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 3,13 punkty procentowe względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach truskawek w województwach przedstawia tab. 9.

Tabela 9. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podkarpackie16053,120,06
2.łódzkie17752,820,10
3.lubelskie21352,350,06
4.mazowieckie31472,230,26
5.podlaskie11821,690,08

Suszę notowano w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 6 gminach (0,24% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 8,20 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju, nastąpiło zmniejszenie o 0,67 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach drzew owocowych w województwach przedstawia tab. 10.

Tabela 10. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.Mazowieckie31441,270,08
2.Podlaskie11810,850,00
3.Łódzkie17710,560,00

Suszę notowano w uprawach chmielu. Notowano ją w 3 gminach (0,12% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 0,32 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,00% gruntów ornych kraju, nastąpiło zmniejszenie o 0,01 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach chmielu w województwach przedstawia tab. 11.

Tabela 11. Zasięg suszy w uprawach chmielu.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31430,960,03

Suszę notowano w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 2 gminach (0,08% gmin Polski). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach ziemniaka w województwach przedstawia tab. 12.

Tabela 12. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420,640,00

W maju najchłodniej było w Polsce na obszarach górskich oraz na Pobrzeżu (poniżej 14°C). Na północ od gór i na południe od Pobrzeża notowano temperaturę od 14 do 16°C. Najwyższa temperatura powietrza (16°C) wystąpiła na przeważającym obszarze kraju. Miesiąc ten był ciepły z temperaturą wyższą od 2 do 4°C od normy wieloletniej.

W czerwcu najcieplej było w południowej i południowo-wschodniej Polsce od 19 do 20°C i na tym terenie oraz na wschodzie kraju temperatura powietrza była wyższa od normy wieloletniej od 1,5 do 2,5°C. Natomiast najchłodniej było w części północno-zachodniej części Polski od 15 do 17°C i na tym obszarze temperatura była wyższa od normy wieloletniej od 0,5 do 1,5°C.

W pierwszej jak i drugiej dekadzie lipca bardzo ciepło było w południowo-wschodniej Polsce od 20 do 22°C (I dekada), w drugiej dekadzie na tym terenie było jeszcze cieplej od 22 do 24°C oraz. Natomiast najchłodniej było w północno-zachodniej części kraju od 16 do 18°C w pierwszej dekadzie a w drugiej od 17 do 19°C. Na przeważającym obszarze Polski notowano temperaturę powietrza od 18 do 20°C (w pierwszej dekadzie) oraz od 19 do 22°C w drugiej dekadzie tego miesiąca.

W maju najmniejsze opady, poniżej 15 mm notowano na Mazowszu, Podlasiu, Polesiu Lubelskim oraz na Wyżynie Lubelskiej, stanowiły na tych terenach od 10 do 30% normy wieloletniej. Natomiast najwyższe opady, powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły na obszarach górskich, w północno-zachodniej oraz w zachodniej części kraju, stanowiące od 90 do 120% normy. Na pozostałym terytorium Polski opady odnotowano od 15 do 50 mm, które stanowiły od 30 do 90% normy wieloletniej.

W czerwcu najwyższe opady atmosferyczne powyżej 120 mm wystąpiły w południowo-wschodniej części kraju a nawet na południowym skraju Polski powyżej 210 mm. W tych rejonach stanowiły 110-230% normy wieloletniej Natomiast najniższe opady notowano na Warmii i Mazurach oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej od 50 do 60 mm, stanowiące od 60 do 100% normy. Na pozostałym terytorium kraju opady notowano od 60 do 120 mm, które stanowiły od 100 do 150% normy.

W pierwszej dekadzie lipca obfite opady atmosferyczne notowano w północno-zachodniej części kraju, na Wyżynie lubelskiej i Małopolskiej oraz w Bieszczadach, od 20 do 120 mm. Na pozostałym terytorium kraju opady były już mniejsze, od kilku do 20 mm. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca notowano bardzo duże opady na terenie całego kraju od 30 do ponad 100 mm. Tylko miejscami na stosunkowo małej powierzchni wystąpiły opady mniejsze od 5 do 30 mm (zachodnia część Niziny Szczecińskiej i Kujaw, południowych krańców Niziny Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej).

W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotranspiracji potencjalnej wynoszące 2,6 mm/dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,0 mm/dzień w trzecim do 3,1 mm/dzień a w czwartym do 3,5 mm /dzień. Natomiast w piątym, szóstym oraz siódmym okresie raportowania ewapotranspiracja wynosiła 3,9 mm/dzień.

Znaczny wzrost opadów atmosferycznych w całej Polsce w szóstym a zwłaszczaw siódmym okresie sześciodekadowym oraz przy stagnacji ewwapotranspiracji w piątym, szóstym oraz siódmym raporcie były przyczyną, że deficyt wody w całym kraju uległ znacznemu zmniejszeniu dla monitorowanych roślin uprawnych.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 20 lipca opracowano siedem raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka.

Maksymalny zasięg suszy rolniczej dla poszczególnych upraw i województw oraz dla całej Polski w okresie 21 marzec – 20 lipiec przedstawiają tabele 13-25.

Tabela 13. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych 21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0047,33
2.mazowieckie314314100,0074,02
3.podlaskie118118100,0063,90
4.warmińsko-mazurskie116116100,0056,28
5.łódzkie17717699,4461,91
6.wielkopolskie22622398,6739,95
7.lubelskie21321098,5952,45
8.pomorskie12312198,3742,87
9.lubuskie827996,3432,58
10.dolnośląskie16915591,7219,88
11.świętokrzyskie1028987,2518,95
12.zachodniopomorskie1139584,0710,77
13.podkarpackie16011974,3812,46
14.opolskie715070,4210,95
15.śląskie1678148,5012,49
16.małopolskie18284,400,79
Polska2477209884,7040,88

Tabela 14. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych 21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0062,74
2.podlaskie118118100,0050,57
3.warmińsko-mazurskie116116100,0038,22
4.kujawsko-pomorskie14414298,6126,30
5.łódzkie17717498,3146,95
6.lubelskie21320998,1239,26
7.pomorskie12311895,9326,32
8.wielkopolskie22621595,1325,04
9.lubuskie827490,2422,05
10.dolnośląskie16914887,5713,99
11.świętokrzyskie1028482,3514,65
12.opolskie714259,155,90
13.podkarpackie1609156,888,89
14.zachodniopomorskie1136153,984,19
15.śląskie1676337,725,85
16.małopolskie18263,300,32
Polska2477197579,7329,55

Tabela 15. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych 21 marzec - 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0064,71
2.podlaskie118118100,0055,68
3.warmińsko-mazurskie116116100,0042,87
4.kujawsko-pomorskie14414097,2232,56
5.lubelskie21320797,1837,84
6.pomorskie12311492,6828,21
7.łódzkie17716492,6642,19
8.lubuskie826781,7116,45
9.dolnośląskie16913378,708,25
10.wielkopolskie22616673,4514,76
11.opolskie714157,755,00
12.podkarpackie1609156,888,73
13.świętokrzyskie1025452,945,05
14.zachodniopomorskie1135750,444,17
15.śląskie1675734,134,30
16.małopolskie18221,100,06
Polska2477184174,3228,34

Tabela 16. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek 21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie314314100,0059,57
2.podlaskie11811799,1546,64
3.lubelskie21320998,1238,92
4.warmińsko-mazurskie11611397,4135,47
5.łódzkie17717096,0540,99
6.kujawsko-pomorskie14413795,1419,80
7.pomorskie12310786,9920,03
8.wielkopolskie22619485,8419,57
9.dolnośląskie16913781,0712,81
10.lubuskie826376,8315,29
11.świętokrzyskie1027876,4710,97
12.opolskie713650,703,97
13.podkarpackie1607245,007,07
14.zachodniopomorskie1133430,092,00
15.śląskie1674526,952,87
16.małopolskie18252,750,04
Polska2477183173,9226,15

Tabela 17. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepiku 21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie118118100,0055,92
2.mazowieckie31431399,6860,88
3.warmińsko-mazurskie11611599,1436,76
4.kujawsko-pomorskie14413996,5331,87
5.lubelskie21319892,9630,61
6.łódzkie17715889,2740,51
7.pomorskie12310686,1816,67
8.lubuskie826680,4913,82
9.dolnośląskie16913378,707,59
10.podkarpackie16011270,0011,00
11.wielkopolskie22615669,0314,56
12.opolskie714461,975,87
13.zachodniopomorskie1134943,363,08
14.świętokrzyskie1024342,162,69
15.śląskie1676639,526,20
16.małopolskie18221,100,26
Polska2477181873,4025,97

Tabela 18. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach roślin strączkowych21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4639,08
2.mazowieckie31430597,1339,56
3.warmińsko-mazurskie11610792,2427,03
4.kujawsko-pomorskie14412184,0310,71
5.pomorskie1239778,868,87
6.lubelskie21316075,1217,21
7.łódzkie17712972,8822,31
8.dolnośląskie1698751,481,78
9.lubuskie823441,464,45
10.wielkopolskie2269140,273,77
11.podkarpackie1605433,754,69
12.opolskie712230,991,21
13.śląskie1673118,560,86
14.zachodniopomorskie1131513,270,58
15.świętokrzyskie102109,800,25
Polska2477137855,6314,60

Tabela 19. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarno21 marzec- 20 lipiec roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4633,13
2.mazowieckie31430597,1331,69
3.warmińsko-mazurskie11610187,0719,12
4.kujawsko-pomorskie14411579,867,61
5.lubelskie21316677,9314,87
6.łódzkie17712268,9317,78
7.pomorskie1238165,854,08
8.dolnośląskie1698047,341,38
9.wielkopolskie2268738,503,16
10.lubuskie823036,593,23
11.podkarpackie1605433,754,76
12.opolskie711926,760,91
13.śląskie1672917,370,87
14.świętokrzyskie102109,800,26
15.zachodniopomorskie113119,730,31
Polska2477132553,4911,56

Tabela 20. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na kiszonkę21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11811597,4633,13
2.mazowieckie31430597,1331,69
3.warmińsko-mazurskie11610187,0719,12
4.kujawsko-pomorskie14411579,867,61
5.lubelskie21316677,9314,87
6.łódzkie17712268,9317,78
7.pomorskie1238165,854,08
8.dolnośląskie1698047,341,38
9.wielkopolskie2268738,503,16
10.lubuskie823036,593,23
11.podkarpackie1605433,754,76
12.opolskie711926,760,91
13.śląskie1672917,370,87
14.świętokrzyskie102109,800,26
15.zachodniopomorskie113119,730,31
Polska2477132553,4911,56

Tabela 21. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych21 marzec- 20 lipiec roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31425581,2114,70
2.lubelskie21315170,8911,07
3.warmińsko-mazurskie1167665,527,98
4.podlaskie1187462,7113,89
5.łódzkie1775531,073,96
6.pomorskie1233226,020,90
7.kujawsko-pomorskie1441711,810,32
8.podkarpackie160159,380,54
9.świętokrzyskie10265,880,42
10.dolnośląskie16952,960,01
11.wielkopolskie22662,650,09
12.lubuskie8211,220,27
Polska247769327,984,72

Tabela 22. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach warzyw gruntowych21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420164,0111,04
2.podlaskie1187160,1714,68
3.warmińsko-mazurskie1166757,766,43
4.lubelskie2137233,805,25
5.łódzkie1774827,123,55
6.podkarpackie1601811,250,61
7.kujawsko-pomorskie1441611,110,32
8.pomorskie12364,880,10
9.wielkopolskie22662,650,09
10.dolnośląskie16942,370,00
Polska247750920,553,56

Tabela 23. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach tytoniu21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420164,0112,93
2.podlaskie1187059,3217,45
3.warmińsko-mazurskie1166757,768,11
4.lubelskie2136932,396,58
5.łódzkie1774726,554,16
6.podkarpackie1601811,250,57
7.kujawsko-pomorskie1441611,110,33
8.pomorskie12364,880,10
9.wielkopolskie22662,650,09
10.dolnośląskie16942,370,00
Polska247750420,354,25

Tabela 24. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach chmielu21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.podlaskie11854,240,07
2.mazowieckie314103,180,10
3.lubelskie21310,470,00
Polska2477160,650,02

Tabela 25. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach ziemniaka21 marzec- 20 lipiec 2024 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31420,640,00
Polska247720,080,00

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajnyw monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Dyrektor

Prof. dr hab. Mariusz Matyka

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Mgr inż. Tytus Berbeć, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi