Wyszukiwarka działek ewidencyjnych

Wpisz pełny identyfikator działki ewidencyjnej np.: "061401_1.0001.2416/16"
Lub kliknij na mapie - aktywne przy odpowiednim powiększeniu
Aktualnie: nieaktywne


Kategoria gleby
Kategoria I - bardzo podatna
Kategoria II - podatna
Kategoria III - średnio podatna
Kategoria IV - mało podatna
Obszary niekasyfikowane
Użytki rolne na glebach organicznych i pochodzenia organicznego
Tereny komunikacyjne, nieużytki
Wody
Lasy, zadrzewienia
Tereny zurbanizowane