Soil category
Category I
Category II
Category III
Category IV
Obszary niekasyfikowane
Grassland
Fallow lands
Water
Forest
Urban areas